<
<
<
<
Genel Sağlık

Saç ekimi ile ilgili kesinlikle bilmeniz gerekenler

Saç ekimi 4 kişilik bir takım tarafından steril kaidelere sahip özel sağlıksıznede ameliyathane kurallarında yapılmaktadır.Burada değerli olan husus özel sağlıksıznede sıhhatsiz odalarında yahut polikliniklerde ya da sağlıksızneye ilişkin rastgele sıradan bir oda da yapılıyor olması değil steril ameliyat kaidelerini sağlayan asepsi antisepsiye dikkat edilmiş hepa filtre vs. üzere özel arındırma sistemlerinden içeren ameliyathanelerde saç ekimi yapılmasıdır.
Saç ekiminde 1. kademe:
Fotoğraflarınız alınarak saçlarınız sağlıksıznemizde size özel traş makineleri ile 1 numaraya kısaltılarak lokal anestezi için hazırlanır.Akabinde saç ekimine özel lokal anestezi ile ağrısız acısız olarak fue plus saç ekimine hazırlanmış olursunuz.
Saç ekiminde 2. basamak:
Genetik olarak dökülmemek üzere kodlanmış olan 2 kulağın üst sonundan çektiğimiz yatay bir çizginin altında kalan dökülmemeye şifrelenmiş bölgeden özel olarak geliştirilmiş her kliniğe ilişkin farklı teknik ve teknolojilerde olan mikro cerrahik punch lar kullanılarak birli ikili üçlü dörtlü saç kümeciklerinin( bu kümeciklere biz greft diyoruz) alınarak özel solüsyonlar içerisinde beslenip bekletilmesidir.Burada kullanılan mikro cerrahik punch büsbütün her klinikte kendine hastır ve bu bahiste bilhassa mikro cerrahik punch çapları konusunda çok önemli bilgi kirliliği yaşanmaktadır .Saç Ekimi'nde 0.6 cm den 1cm çapına kadar saç köklerine ve bireye özel punchlar kullanılabilir.Sonuç olarak; ne olursa olsun, saç ekiminde ne kadar ince mikro cerrahik punch kullanılırsa kullanılsın, şayet kullandığınız mikro cerrahik motor saç ekimine uygun değil de diş hekimliğine uygunsa kullanılan dönem şiddetine bağlı olarak iz kalacaktır .Bu bağlamda gittiğiniz saç ekimi merkezinde Fue Saç Ekimi nde kıymetli olan ne kadar ince mikro cerrahik punch kullanıldığı değilkullanılan mikro cerrahik motora bağlı ne kadar düzgün, ne kadar kırılmamış, parçalanmamış ve de ne kadar sık ve ağır saç kökü yani greft alındığıdır. Burada da devreye deneyim,yetenek,teknik ve kullanılan ekipmanların kalitesi girer.Burada asıl anlatılmak istenen şudur ki Fue Saç Ekimi'nde bir seansta 5000 saç kökü yani 5000 greft saç alabilirsiniz.Önemli olan bunların kaç adedinin gerçek manada sağlam ve kalıcı olduğudur.Herhangi bir saç ekim merkezine başvurduğunuzda mangalda kül bırakmayacak şekildevaatlerle ve de abartılı sayılarla karşılaşabilirsiniz ancak gerçek her vakit tekdir .Saç ekiminde deneyim, ekipman, yetenek ve dikkat ön plandadır.2.dikkat etmemiz gereken nokta ise alınan bu greftlerin kaç adedinin 2li, 3lü ve 4lü saç grefti olduğudur; bu da bize yoğunluk ve sıklığı verir.Şöyle kolay bir mantıkla rastgele bir saç ekimi merkezindeFue saç ekimiile5000 tane tekli greft ekerseniz ,5000 saç teli ekilir lakin deneyimli bir doktorda 5000 greft saçın yalnızca 400 adet tekli kalanını 2li,3lü,ve 4lü greft formunda fue saç ekimi yaptırırsanız kolay bir hesapla13900 tel saç ekilir ve sıradan bir saç ekimi merkezindekinden ortalama 2.8 kat saç ekimi yaptırmış olursunuz.
Saç ekiminde 3. etap:
Birinci kademede alınan fotoğraflarınızdan operasyon planı ve algoritması çizilmesine bağlıdır. Bu basamak da saçınızın ön bölgesine saç ekiminde kaliteli doğal ve ağır saç ekimini gösteren en değerli konulardan biri olan saç çizgisi çizilmesi ve belirlenmesidir.Burada da kıymetli olan Dünya ve Avrupa saç cerrahi dernekleri standartlarına uygun özel aletlerle özel ölçümlerle saç çizginizin belirlenmesidir ki bu da saç ekimindeehil deneyimli binlerce saç ekimi yapmış uzman bir tabip tarafından yapılmalıdır.Ehil olmayan ellerde uygulanan saç ekimlerinde saç çizgisi sonucu telafi edilemeyecek yanlışlara yol açabilmektedir,
Saç ekiminde 4. evre:
Bu etap saçlarınıza ekim sonrası istediğiniz tarafı verebileceğiniz, istediğiniz istikamete tarayabileceğiniz, ister sağa, ister sola, ister öne, ister geriye tarayabileceğiniz saçlara sahip olmanızı sağlayacak evredir.Eğer yeniden deneyimli ve ehil bir doktora emanetseniz sizi tek tarafa tarayacağınız saçlara mahkum etmez. Sizi eski çizgi sinema kahramanı Tenten üzere diken diken dik ve komik saçlara mahkum etmez. Saçlarınız tek tarafa mahkum olmaz, saç köklerinizde siyah noktasal izler kalmaz, saç köklerinizde çukurlar kalmaz, saçlarınızın her biri diğer istikamete bakmaz. 10 metre karşıdan bakıldığı vakit asker sırası üzere saçlarınızın ortasında yol üzere boşluklar kalmaz. Önden bakıldığı vakit saçın en ardına kadar boşluklar görülmez.Kısacası saç ekiminde bu evrede saçlarınızı hangi tarafa tarayacağınız, sık ve doğal oluşu, ağır oluşu belirlenir .Saç ekiminin ana evresi ,kalbi bu kademedir.Bu etapta hekimsiz bu süreci yaptıranlar hüsrana uğrar ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara maruz kalırlar.Tecrübeli ve ehil bir hekim bu etapta büsbütün kişinin saçlarına özel taraflar ve kanallar hazırlar ve doğal, erkek berberleri tarafından bile anlaşılmayacak saçlara kavuşturur.
Saç ekiminde 5. etap:
Açılan saç kanallarına toplanan saç köklerinin tek tek yerleştirilmesi sürecidir. Rastgele bir saç kanalı atlama ve yanlışa mahal vermemek için titiz, ince, sık ve ağır çalışılan son basamaktır.
Saç ekiminde 6. etap:
Saçlarınız özel losyonlarla temizlendikten sonra saç ekimi sonrası yapmanız gereken bilgiler anlatılır ve özel formlarınız takdim edilir. Saçlarınız ekilmiş halde artık meskeninize gidebilirsiniz.
SAÇ EKİMİ YAPILABİLECEK DURUMLAR
* Yanıklara ameliyat izlerine bağlı oluşan saçsızlık durumları
* Erkek tipi saç dökülmesi
* Kongenital(Doğuşsal) lokal saç kayıpları
* Rastgele bir enfeksiyona bağlı lokal bölgesel saç dökülmeleri
* Saçın çok çekilmesi sonucu (Kadınlarda sıkı topuz yapmaya bağlı)oluşan dökülmeler (Traksiyonel alopesi)
* Saçın devamlı çekilerek oynanarak tik halinde koparıldığı (trichotillomani) ismi verilen ruhsal rahatsızlıkda.
saç ekimi inançla uygulanabilmektedir. Ayrıyeten kaş, bıyık, sakal üzere bölgelerede saç nakli yapılarak doğal kaş bıyık ve sakal görünümü sağlanabilmektedir.
Saç ekiminde kesin ve net yaş hududu yoktur. Bilhassa askerlik yapmamış genç beşerler saç dökülmesi başladığı vakit çoklukla yanlış kararlar verebilmekteler. Yalnış ve ileriye dönük bir planlama yapılmadan, ehil olmayan saç ekimi merkezlerinde erken uygulanan saç ekimlerinde sonuç ileri vadede geri dönüşümsüz olarak daha makus olabilir. Bu nedenle 20 yaş altı gençlere saç ekimi için ivedi etmemelerinin, öncelikle ehil ve deneyimli tabip ile görüşüp kendilerine gözetici tedavi yahut daha uygun usule başvurmalarının daha yanlışsız olduğunu belirtmeliyiz.
SAÇ EKİMİNDE DOĞALLIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A-2 kulağınızın üst hududunun birleştiği çizginin altında kalan alandaki saçların ağır, sık ya da seyrek oluşu
B-Saç köklerinin (greftlerin) yeterlice ayıklanıp greft epitelinin mümkün olduğunca temizlenmesi: Deneyim ve bilgi maharet ister.
C-Greftler için açılan kanalların doğal ve uygun oluşu: Saç tabanlarında oluşan çukurların sebebi büyük ve yanlış taraflarda açılmış kanallardır; küçük ve gerçek istikamette açılmış kanallar saç çıkışlarınızın doğal olmasını sağlar.
Ekilen saç köklerine verilen yanlışsız taraf neden bu kadar değerlidir? Zira ekilen saçlarınızın doğal olması için ekilen saçların istikameti sizin kendi saçınızla tıpkı istikamette olmalıdır. Buna ekim esnasında saçlarınızın tarafına bakılarak karar verilmelidir. Usta ve işinde ehil bir tabip tarafından açılan kanallara ekilen saçlar her istikamete taranabilir, form verilebilir. Tekrar bunda hekimin deneyimi,sabrı ,bilgi ve mahareti değerlidir. Bu noktada da dikkat edilmesi gereken bu işin grupça yapılıyor olduğunun belirtilmesi değil, başından beri belirttiğimiz üzere tabip denetiminde, hekim tarafından saç ekimi yapılıyor olmasıdır.Eğer bu iş grupça yapılıyor deniyorsa bilin ki orada hekim yoktur.
* Kıvırcık biçimli saç köklerinde saç köklerinin alınmasında hekim zorlanmasına karşın sıklık,doğallık ve estetik sonuçlar göreli olarak daha başarılıdır.Kıvırcık saç kökleri ekim alanında daha geniş bir bölgede, daha ağır ve daha natürel görünüm verecektir.
* Beyaz saçlarda: Saç köklerinin ayırt edilmesi daha çok uğraş ve özel çalışma ister. Bilhassa beyaz saçlarda mikroskoplu loop lar ile çalışmak gerekmektedir. Sonuçları çok doğaldır.Tecrübesiz ve ehil olmayan hekimlerin yaptığı beyaz saç ekimleri büsbütün fiyasko ile sonuçlanabilir, dikkat edilmesi gerekmektedir.
* Sarı renkli ve açık tonlu saçlar: Saç kökü ayıklanması öteki saçlara nazaran daha kolaydır. Sonuçları çok natüreldir.
* Koyu renkli saçlar: Saç kökü ayırımı daha çok uğraş ve özel çalışma ister. Kalın saçlarda ihtimamlı olunmalı, özensiz ve dikkatsiz saç ekimi yapılırsa saçlarınız sert çıkar. İhtimamlı ve dikkatli ekimle son derece doğal ve dolgun saçlara kavuşabilirsiniz.
* Düz saçlar: Saç kökü ayıklanması kolay saçtır. Saç ekimi ve saç kökü alımı seri yapılır ve doğal sonuçlar verir.
Saç ektireceğimiz merkezi seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
Gerçek saç ekimi merkezi seçmek için nelere dikkat etmelisiniz?
-Daha evvel başvurduğunuz klinikteki hekim tarafından şahsen saç ekimi yapılmış olan bir sıhhatsiz ile görüşmeniz önerilir ki böylelikle sürecin saç ekimi uzmanı ya da koordinatörü denen lakin aslında hiçbir vakit bu türlü bir unvana sahip olmayan şahıslarca mi yapıldığını öğrenmiş olursunuz.
-Sağlıksıznedeki ameliyathanenin araştırması: Operasyonun saç ekim merkezinde gerçekleştirilmeyeceği kâfi donanımda,sterilitede ve ameliyathanede olmasına dikkat edilmelidir.
-Saç ekiminizi gerçekleştirecek olan hekimin Fue saç ekiminde tecrübeli olması, deneyimli, bilgi birikimi olması ve operasyona şahsen girmesi başarılı bir sonuç için değerlidir.
-Saç ekimi muayenenizin ayrıntılı saç analizinizin, kesinlikle saç ekiminde deneyimi olan bir hekim tarafından, bu süreç için geliştirilmiş özel alet ve loop larla yapılması gerekir. Muayenenin, hemşirelerce saç ekimi koordinatörü denen saç ekimi uzmanı denen aslında hiç olmayan bu unvan ismi altındaki şahıslarca yapıldığı saç ekim merkezi ve operasyona hiçbir vakit girmeyen tabiplerin olduğu klinik ve sağlıksıznelerden bilhassa kaçınılmalıdır.
Fue Saç Ekimi ağrı ve acı verir mi?
Saç ekimi operasyonu özel sağlıksıznede ameliyathane ortamında lokal anestezi altında 6-8 saatte gerçekleştirilir,saç ekimi merkezinde değil.!! Sağlıksızlar ağrı acı olmadan konforlu bir halde operasyonu tamamlarlar.Fue Saç Ekimi sürecini yaptıran tüm sağlıksızlar FUE saç ekimi uygulamasından sonra hiç bir acı çekmediklerini ve korkulacak birşey olmadığını söylemektedirler ve bu yüzden saç ekimi süreci sonrası rastgele bir biçimde ağrı kesici ilaç yazmaya gerek bile yoktur.
Saç ekimi sonrasında ne kadar vakitte yeni saçlar çıkar?
Fue saç ekimi sonrasında saç ekimi yapılan alanda koyu siyah kırmızımsı kabuklanmalar görülür. Günde sabah akşam 2 defa başınızı yıkayarak bunu önleyebilirsiniz.7-10 gün içinde kabuklar büsbütün dökülür. Süreçten 15 gün sonra sağlıksıznın saç ekimi yaptığı kimse tarafından anlaşılmaz.Saç ekiminden sonra 15.günle 3.ay ortası ekilen saçlar dökülmeye başlar. Daha sonra 3 ay kadar görünümünde bir değişiklik olmaz. Yeni saçlar 6. aycivarında çıkmaya başlar.Daha sonra saçların tamamının çıkması 9-12 ayı bulmaktadır.Sonuç olarak da her tarafa tarayabildikleri, kimse tarafından ekim olduğu anlaşılmayan saçlara kavuşmaktadırlar.
Saç ekiminin rastgele bir yan tesiri riski var mıdır?
Fue saç ekimi sonrası sıhhati etkileyecek rastgele yan tesir bugüne kadar rastgele bir yayınla bildirilmemiştir.Bu yüzden saç ektirmeyi düşünenlerin ucuz saç ekimi, kampanyalı saç ekimi, saç ekiminde şok tek seans 30000 greftvs. diye reklam bombardımanlarından, gerçek dışı yaklaşımlardan uzak durup gerçekçi deneyimli hekim tarafından şahsen yapılan ve denetim edilen klinikleri tercih etmeleri ve yapabilecekleri en ufak yanlışın ömür uzunluğu silinmeyecek izler bırakabileceğini unutmamalarını hatırlatmak isteriz.
Saç ekimi en fazla kaç kez yapılabilir?
Saç ekimi, saç ekimi yapılan alanın büyüklüğüne ve sağlıksıznın saç dökülmesinin devam edip etmemesine nazaran maximum 4 seansa kadar yapılabilir.
Ekilen yeni saçların manzarasının doğal olup olmamasını nasıl denetim edebiliriz?
Saç ekiminin sonucu büsbütün yapan doktora (dikkatinizi çekerim doktorabağlı diyorum, saç ekimi grubu, saç ekimi uzmanı ya da saç ekimi koordinatörü demiyorum.) bağlıdır. Saç ekimi sırasında kullanılan saç greftlerinin kalınlığı ve saç kanallarının tarafları ile derinliği sonucu belirler.Saç greftleri saçın doğal çıkış formuna uygun büyüklükte, kalınlıkta ve saç kanallarının tarafları de var olan sıhhatsiz saçlarının istikametlerine uygun yerleştirildiğinde saç ekimi son derece doğal bir sonuç verir.
Gelecekte, Fue saç ekiminin yerini alabilecek ve sağlıksızya daha doğal bir görünüm kazandırabilecek seçenekler olacak mı?
Şu anda erkek tipi saç dökülmesindeki en tesirli tedavi biçimi saç ekimidir. Hala saç klonlaması üzerine çalışmalar devam etmekle birlikte şimdi elde edilen bir sonuç yoktur. Şayet bu başarılırsa saçlı deriden alınacak birkaç saç follikülü, laboratuar ortamında çoğaltılarak kişinin ne kadar saça muhtaçlığı var ise saçsız alana o kadar saç ekimi yapmak mümkün olabilecektir.
Fue Saç ekimi ile ekilen saçların ömrü ne kadardır?
Fue Saç ekimiile ekilen saçlar katiyetle dökülmez, ömür uzunluğu kalıcıdır.

Please follow and like us:
Pin Share
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir