<
<
<
<
Diş Sağlığı

Bayan ve Cinsel Sıhhat

GİRİŞ

Cinsellik geçmişten günümüze bayanlar üzerine oluşturulmuş ve konuşulması uygun olmayan bir kavram olarak sürekliliğini korumuştur. Bayanın sağlıklı bir cinsel birliktelik yaşaması toplum tarafından ötekileştirmiştir. Bayan ve cinsel sıhhatini etkileyen toplumsal cinsiyet kuralları ve cinsel mitler bulunmaktadır. Cinsellikle ilgili yanlış öğretilerin bayanlar tarafından kabul edilmesi ve gerçek bilgilendirmelerin yapılmaması bayanların cinsel sıhhatini olumsuz tarafta etkilemiştir. Cinsel sıhhat yalnızca çiftler ortasında oluşan bir bedel yargısı değildir. Cinsel sıhhati olumsuz etkilenen bayanlarda ruhsal rahatsızlıkların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

CİNSELLİK NEDİR?

Cinsellik denildiğinde akla birinci gelen anatomik cinsiyetimiz değildir. Biyolojik olarak organlar ve hormonlarla beslenen bir kavramdır. Cinsel kimlik çocukluk devrinde gelişmeye başlar . Cinselliğin ana noktası haz almaktır. Cinsellik yalnızca bayan ve erkek kavramlarından daha fazlasını tabir eder. Fizikî yapısı, kendisi ile olan yargıları, seçimleri, etraf içerisinde anlamlandırma üzere birden fazla mevzuyu kapsar. Bilhassa insanlarda tek gayesi üreme ve bir sonraki jenerasyon için çoğalma değildir. Cinselliği fizikî , duygusal ve münasebetlere yönelik olarak ele almalıyız. Cinsellik kavramı hem bireyin tavır ve pahaları hem de içerisinde bulunduğu kültürel yapıdan etkilenmektedir. Birey cinsel kimliğini yansıtırken bilinçaltında cinselliğe gelmeden evvelki süreçler tetiklenir. Bu tetiklenme cinselliğin sağlıklı bir formda devam etmesine pürüz olabilir. Cinsel sıhhat yalnızca cinsel yolla bulaşan sağlıksızlıkların bireyin yaşantısını etkilemesi değildir. Zira cinsellik tarih boyunca devam etmiş temel bir içgüdüdür. Tarif ve yaşanış hallerinde farklılıklar olsa da kıymetini kaybetmemiştir. Tarih boyunca bu kadar kıymetli olan kavramda aksaklıklar yaşandığında bireyin yalnızca cinsel kimliği ziyan görmez, aile yaşantısı, hayata karşı bakış açısı da etkilenir. Zira cinsellik kavramı zannedildiğinin bilakis yalnızca cinsel organların birleşmesiyle oluşan bir durum değildir. Cinsellik beyin merkezli tetiklenir. Bedende bulunan uyarıcı bölgeler beyefendisine giden sinyaller için bir aracı pozisyonundadır. Lakin beyinde yaşanan birtakım bilinçaltı baskıları bu sinyallerin iletimini etkileyebilir. Beyin ve toplum ortasında yakından bir bağ kelam bahsidir. Cinsellik toplumda hem en çok merak edilen hem de konuşulmaktan çekinilen bir kavramdır. Dini yapılarda cinsellik ve bilinçaltı üzerinde tesiri çoktur. Bireyin dini olarak uygun görmediği lakin davranış olarak gerçekleştirdiği cinsellik toplum tarafından dışlanma, bireyin kendi içerisinde içsel çatışma yaşatması üzere birçok faktörü tetikleyebilir.

CİNSELLİK VE CİNSEL SIHHAT İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Cinsiyet: Kişiyi erkek ya da bayan olarak belirleyen fizyolojik özellik

Toplumsal Cinsiyet: Bayanlar ve erkekler ortasındaki toplumsal ve kültürel olarak inşa edilmiş farklılıklardır. Bireyin içerisinde bulunduğu toplumun norm kıymetlerine nazaran şekillenir. Bireyin fikir ve davranışlarında toplumsal cinsiyet kavramını gözlemlememiz çok muhtemeldir. Toplum tarafından yüklenen , toplumsal cinsiyet kavramı bireyin nasıl davranması gerektiğinden neler yapması ve yapmamasına kadar birçok noktada birey yerine karar verir.Toplumsal cinsiyetin kendi içerisinde oluşturduğu bir olması gereken kavramı vardır. Bireylerin bunların dışına çıkmasına müsaade vermez. Lakin bireyler bu kavramaları kabul etmek yerine kendi özgür iradeleri ile karar alırlarsa toplum tarafından ötekileştirmeye , ruhsal ve fizyolojik şiddet görmeye kadar devam ediyor. Toplumsal cinsiyete nazaran bayan ve erkek olmanın farklı rolleri vardır. Bu kavramlara ulaşırken bireyin sahip olduğu cinsiyetten çok toplumun onu nasıl gördüğü nasıl algıladığı ve nasıl davranmasını beklediği ile ilgili bir kavramdır. Biyolojik cinsiyetin tersine durağan bir kavram değildir toplumsal cinsiyet. Vakit içerisinde gelenek ve göreneklere nazaran de şekillenen yani dinamik bir yapıdır. Toplumsal cinsiyetin kendi içerisinde oluşturduğu kavramalara bakacak olursak bayan ve erkek cinsiyeti ortasında bir ayrım yapıldığını görmek mümkündür. Toplumun bir erkekten beklentileri ve bayandan beklentileri farklıdır. Erkek için daha çok iş hayatı ve meslek odaklı düşünülürken bayan için konut işleri ve çocuk bakımı üzerine bir sorumluluk yüklenmiştir.

Cinsel kimlik: Bireyin kendi içinde kendisini nasıl tanımladığı, hissettiğidir.

Cinsel yönelim: Şahıstaki cinsel his , istek ve davranışların belirli bir cinsiyete çekimidir. Cinsel yönelim karşı cinse olduğunda heteroseksüellik, kendi cinsine dönük olduğunda eşcinsellik, her iki cinse dönük olduğunda biseksüellik ismi verilir. Cinsel yönelimler ortasında bir ast üst münasebeti yoktur. Birey yöneldiği kümenin içerinde sağlıklı kimlik gelişimini destekleye bilir , uyumlu ve tatmin edici ilgiler kurabilir ve duygusal derinlik yaşayabilir.

Cinsel davranışlar: Cinsel tecrübe yahut cinsel davranışların bireyin cinselliğini yönetebilmesi için yaptığı tavırlardır. Öpmek , dokunmak , koklamak üzere

Cinsel ilgi: Oral, anal ve penil-vajinal seks de dahil olmak üzere yakın cinsel davranışlara denir.

Cinsel haklar: Cinsel özgürlük hakkı, cinsel otonomi, cinsel bütünlük ve vücut güvenliği hakkı, cinsel mahremiyet hakkı, cinsel eşitlik hakkı, cinsel haz hakkı, cinselliğin duygusal sözü hakkı, üremeyle ilgili özgür ve sorumlu seçim yapabilme hakkı, kapsamlı cinsellik eğitim hakkı, cinsel sıhhat hizmeti hakkı

BAYANIN CİNSEL ANOTOMİSİ

Bayanların cinsel organları birbirlerinden farklılık gösterebilir. Büyüklük, form ve renk açısından farklı olabilir. Bu bağlamda klitoris, vajina girişi ve kızlık zarı( himen) da farklı yapılarda olabilir.

Vajina: Cinselliğin başlaması ile birlikte 10 – 30 saniye civarında vajinal ıslanma meydana gelir. Bu ıslanma için vajinada rastgele diğer bir bez yoktur. Vajinaların kanal genişliği , uyarılmaya karşı yansıları de farklılık gösterir.

Klitoris: Bayanların cinsellikte en hassas olduğu alanlardan biridir. . İnsan dış cinsel organları ortasında, üreme fonksiyonu olmayan, yalnızca cinsel fonksiyona sahip tek organdır.

Dış dudaklar: Birinci bakışta görülen cinsel uyarılma olmadığında da görünen katmandır.

İç dudaklar: Uyarılma ile birlikte deri katları kanla dolarak hafif bir renk değişiminin gerçekleştiği noktadır.

İdrar yolu : İdrar yolu , girişi klitorisin çabucak altında yer almaktadır. İdrar çıkışı dışında, cinsellik ya da üreme ile bağı bulunmamaktadır.

G noktası (Grafenberg Noktası): 1950 ‘ler de Dr. Grafenberg tarafından tanımlanmıştır. G noktası plato evresinin yani cinsel uyarılmanın giderek arttığı evrede ortaya çıkmaktadır.

Rahim : Bayanların ana üreme organıdır.

Fallop Tüpleri: Rahim ve yumurtalığı birleştirir ve yumurtanın döllenmesine imkan saağlar.

Yumurtalıklar: Bayanlardaki üreme organıdır.

BAYANIN ÜZERİNDEKİ TOPLUMDAKİ CİNSELLİK BASKISI

Bayanlar yasalar önünde eşitlikçi haklarını kazanmalarına karşın toplum tarafından algılanışta problemler vardır. Bayanların erkeklere nazaran daha güçsüz daha bedelsiz görülmesi,ayırımcılığa yol açan klâsik yaklaşımlar, kız çocuklarının eğitime bile ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Bayan üzerine yapılan ayrımcı yaklaşımlar bayanların cinsel istikametten de baskılanmasına neden olmaktadır. Bayanların bilhassa bizim toplumumuzda epeyce olağan bir kavram ve herkes tarafından uygulanan bir cinsel birlikteliklerinin olmasına karşın bu hususlar konuşulmuyor. Bu stil cinsellik içeren mevzuların konuşulması toplum içerisinde ya erkeklere ya da evlilik öncesi bayanlara paylaşılıyor. Fakat erişkinlik çağına kadar yanlışsız bir bilgilendirme alamayan bayanlar etrafından duyduğu kadarıyla cinselliği öğreniyorlar. Lakin etrafta verilen cinsel bilgilendirmede kavramsal ve kültürel olarak bir çok yanlış bilgi barındırılıyor. Bayan daha cinsellikle tanışamadan cinselliğin onun üzerinde yarattığı baskısı ve korkusu ile tanışıyor. Yanlış bilgilendirmeyi gidermek için bir harekette bulunmuyor zira etrafı tarafından ona doğruymuş üzere dayatılıyor. Türk toplumunda erkek cinselliği bilinirken bayan cinselliğinden kelam etmek pek de mümkün değildir. Toplum içerisindeki ağır nüfus birebir dine mensupken burada bir ayrımcılık yaparak bayan ve erkek kavramı ayrıştırılıyor. Evlilik öncesi cinsel birliktelik erkek kavramı için daha uygunken bayan kavramı için kabul edilemez olarak anlatılıyor. Hal bu türlü olunca da evlilik öncesi yaşanan cinsel birliktelikler bayanlar üzerinde bir baskıya neden oluyor. Bu baskı onları mutsuz ediyor ve yanlışsız bilgiye ulaşmak için sarf etmeleri gereken enerjiyi kaybediyorlar. Bu baskının oluşmasında toplumsal cinsiyet rolleri hayli değerli bir pozisyonda. Bayan toplum gereği cinselliğini yaşaması ailesine bir kabahat işlemişçesine aktarılıyor. Bayan ve bayan cinselliği bir erkek üzerinde namus olarak nitelendiriliyor. Bayanın en doğal haklarından olan cinsel özgürlük hakkı kocasına ya da meskenin erkeğine verilerek bayanın elinden alınıyor. Birçok bayan yaşadığı baskıdan dolayı sağlıklı bir cinsel tecrübe geçiremiyor. Bayanlar için cinsel birliktelikten zevk almak bunu karşı tarafa yansıtmak bile hata sayıldığı yerler vardır. Toplum olarak bayanların elindeki cinsel hazzın alınması eril yapıya dayanak sağlıyor. Bayan kendi doyumuna ulaşmaktan fazla bir erkeğin doyum almasına imkan sağlıyor. Bu noktada kendisini ikinci plana atarak ruh sıhhatinde değerli ve derin izlere sebebiyet verecek noktaları açığa çıkarmış oluyor.

BAYANLAR ÜZERİNDEKİ CİNSEL MİTLER

Cinsel mit ne demektir?

Cinsellikle ilgili yanlışsız olmayan, gerçeği yansıtmayan lakin kulaktan kulağa yayılarak günümüze kadar gelmiş ve toplumun geneli tarafından yanlışsız kabul edilen, yanlış inanışlardır. İşte bu yanlış inanışlar yani cinsel mitler, birçok kişinin cinsel meselelerinin kaynağı olabiliyor.

Bayanların için oluşturulan cinsel mitlerin , bayan cinsel sıhhati açısından kıymeti:

Cinsel mitler bayanlar üzerinde son derece tesirli bir kavramdır. Bayanların cinsel hayata karşı yaklaşımını etkilemekle birlikte sağlıklı cinsel ömrü tesirler. Bayan üzerinde oluşturulmuş ve toplumun büyük bir kısmı tarafından kabul görmüş birçok cinsel mit vardır. Bayanlar onlardan beklenen cinsel mitlere uygun yaşamadığında bayanların üzerinde oluşan baskı onları ruhsal anlamada etkilemektedir. Yalnızca cinsel olarak değil günlük yaşantıları üzerine de tesirleri bulunmaktadır. Kalıplara ve mitlere uymayan bayanlar toplum tarafından ruhsal ve fizyolojik şiddete maruz kalarak sessiz olmayı ve içlerinde bulundukları durumları anlamlandırmaya çalışırlar. Lakin cinsel mitlerin genel geçerliği çok yüksek olduğundan onlara yüklenen kavramın mit mi gerçek mi olduğu ayrımına bile varmakta sessiz kalırlar. Cinsel mitler toplumsal cinsiyet farkının toplum açısından çok ağır olarak gözlemlenebileceği noktalardan biridir. Örneklerle bu durum hakkında biraz daha bilgi sahibi olabiliriz.

Bayanlar üzerindeki cinsel mitlere örnekler

Cinsel bağlantı isteğini erkek belirtmelidir. Bu durum cinsel olarak faal olmak isteyen bayan üzerinde bir baskıya neden olmaktadır.

Erkekler cinsel ilgiyi her vakit ister ve buna her vakit hazırdırlar. Bu durum bir bayan için erkeği uygun olmadığında kendisini suçlamasına ve bayanın ferdi nedenlerden dolayı erkek partnerini uzaklaştırdığını düşünmesine neden olur.

Tüm fizikî yakınlaşmalar sevişmeyle sonlanmalıdır. Bu durum bireyler üzerinde cinsel birlikteliğin bir zorunluluğa dönüşmesine neden olmaktadır. Benden duyumlarının bireylerin üzerinde yaratacağı olumlu tesirler göz arkası edilir ve yalnızca penis ve vajinanın birleşmesi ana nokta olur. Bireyler için bir gaye niteliği taşır. Meğer penis ve vajinanın birleşmesi bir gaye değil bir araç niteliğindedir.

Cinsel münasebet dileğini aşikâr eden bayan hafif biridir. Bu durum bayanın cinsel ömrünü etkilediği üzere erkek üzerinde de bayan için bir ön yargı oluşturur.

Öteki şeylerde olduğu üzere cinsellikte de muvaffakiyete ulaşmak son derece kıymetlidir. Cinsellik bir muvaffakiyet kavramı değildir. Bireyler için bir zevk teşkil etmesi gerekir. Hırs yapılarak tamamlanan bir süreç algıların çok açık olmasından ötürü cinsel birliktelikten alınması gereken hazzı yavaşlatır.

Menopoz cinsel isteği ortadan kaldırır. Aslında menopoz cinselliği değil üremeyi etkileyen bir kavramdır. Bayanın menopoz periyoduna girmesi cinsel ömrünün artık son bulması ismine gelmemektedir.

Bayanların cinsel isteği azdır: Cinsellik bayan için zevk verici değildir, misyon olarak yapılır. Bizim kültürümüzde kız çocuklarına yerleştirilen en sık yanlış inançlardan biridir. Bu türlü yetiştirilen bir bayan kendi cinselliğinden utanmakta ve cinsel ilgi sırasında kendisini engellemektedir.

Cinsel ilgiyi erkek başlatmalı ve sürdürmelidir: Bayanın cinsel bağda pasif olması ve pasif olmasının beklenmesi toplumsal bir mittir. Bayan ya da erkek cinsel bağlantıyı başlata bilir. Bu stil yakınlaşmalarda hangi cinsin evvel adım attığının bir değeri yoktur.

Sevişmeyi başlatan bayan ahlaksızdır. Bu şekil genellemiş inanışların bilimsel olarak bir farkı yoktur. Bayan ve erkek sevişme başlatmakta özgürdür. Bireyin sevişme başlatması onun kimliğini hakkında olumsuz bedel yargıları barındırdığı manasına gelmemektedir.

Olgun bayan birleşmeyle orgazm olmalıdır. Her bayan her cinsel tecrübesinde orgazm olmak zorunda değildir. Gün içerisindeki hareketliliği, o gününe tesir eden gerilim faktörleri ya da ömür tecrübeleri bayanların o anki orgazm seviyesini etkileyebilir. Lakin orgazm olmayan bayan demek eksiklik hissetmesine neden olan bir durum değildir. Bireyin anlık kaideleri ve tavırları da göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.

Birinci cinsel münasebet bayan için çok acı vericidir. Bayan için tehlikeli olabilir. Bireylerin birinci tecrübeleri onların cinselliğe karışı yaklaşımlarıyla da alakalıdır. Her bayan da birinci tecrübe şiddetli ve acınası bir hal almak zorunda değildir. Erkeğin eşine karşı yaklaşımı ve eşinin cinselliğe dair tavrı birinci birleşme için hayli değerli bir kavramdır.

Birinci cinsel bağda kan gelmezse bayan bakire değildir. Kızlık zarı ince bir zardır ve ortası deliktir. Üzerinde ince kılcal damarlar bulunur. Birinci cinsel birleşmede anatomik yapıya nazaran esneyip genişler ya da ince kılcal damarların çatlaması sonucu kanar. Bayanların sahip oldukları kızlık zarı faklı yapılarda olabilir. Her bayanından birebir olayı beklemek ve tıpkı oyan gerçekleşmediğinde onun üzerine kurulan toplumsal baskı iste cahilcedir.

Sürtünme ile kızlık zarı bozulabilir. Kızlık zarı bayanın vajinasının içerisinde yer almaktadır. Sürtünme ise vajina ve penisin birleşme durumu olmadan oluşan bir kavramdır. Birleşme gerçekleşmediğinde kızlık zarına ulaşılması imkansızdır.

Evlenmeden evvel kızlık zarının bozulmaması için çok önlemli olunmalıdır :Kızlık zarının kutsallığını ve her an onu korumak gerektiğini yerleştirebilmek hedefiyle geliştirilmiş izlenimi veren çok sayıda yanlış inanışlar bulunmaktadır.

Mastürbasyon ile kızlık zarı bozulur

Öpüşme, dokunma üzere yakınlaşmalarla gebe kalınabilir.

Bu şekil cinsel mitlerin bizim toplumuzda ağır ve yanlışsız kabul edilmesi beraberinde birden fazla ruhsal rahatsızlığı da tetiklemesine sebep olmaktadır.

BAYANLARDA GÖRÜLEN CİNSEL İÇERİKLİ RUHSAL RAHATSIZLIKLAR

VAJİNUSMUS: Vajinismus vajinal kasların istemsiz kasılmaları sonucunda cinsel ilginin olamaması yahut epey ağrılı olmasını tanım eden bir cinsel birleşme problemidir. Vajina, cinsel ilginin gerçekleştiği kanal olmasının yanı sıra bayanlarda birebir vakitte doğum kanalı, adet kanalı ve idrar kanalının geçtiği kanaldır. Vajina esneyebilen ve uzayan bir yapıdadır. Lakin vajinusmus yaşayan bayanlarda buradaki kaslarda oluşan istemsiz kasılmalar bayan üzerinde şiddetli bir ağrıya sebep olur ve bayan cinsel birlikten zevk almak yerine ağrı hisseder. Bu ağrı ruhsal bir ağrıdır. Birçok bayan için bu ağrıya dayanmak epey güç bir durumdur. Bu sorunun oluşması daha çok ruhsaldır. Öncelikli olarak bu duruma maruz kalan bayanların kadın doğum uzmanı tarafından bir denetim edilmesi gerekir. Lakin yapılan bir çok çalışmada gözlemlendiği üzere bu durumun altında yatan sebepler fizyolojik değil ruhsaldır. Bayan ve bayan cinselliği ülkemizde çok baskılandığından ötürü vajinusmus yasayan bayanların sayısı çok fazladır. Fakat cinsel sıhhat konusunda gelişmekte olan bir ülke içerisinde olmamız bayanların yaşadığı durumu anlamlandırmasında bile hayli zahmetler çıkarmıştır. Bu üslup bir birinci tecrübeyle karşılaşan bayan bu durumun epey olağan olduğuna dair bir inanç geliştirir. Zira toplum içerisinde anlatılan ve desteklenen birinci gece tecrübe mitleri çok yaygındır. Cinsel tecrübenin birinci olması bireylerde kan , ağrı, hareketsizlik üzere birçok uygunsuz kalıpla eşleşir. Bu durum olağan bir durum değildir. Yaşana sıkıntıların üzerine gidilmelidir. Sağlıklı bir cinsel birliktelik ve bu üslup bir durumdan sıhhatle çıkabilmek için gerçek cinsel bilgilendirme çok gereklidir. Vajinusmus tedavileri daha çok psikologlar tarafından yapılmaktadır. Bireyin bilinçaltına tesir etmiş süreçler yine yapılandırılarak sağlıklı cinsel tecrübeye geçilebilir. Cinsel terapi ile aşılan bu sıkıntıda bayanlar ekseriyetle eşleri ile birlikte bir sürece dahil edilir. Zira yalnızca bayan odaklı çalışmak bayan üzerinde eksiklikler varmış ve sorun ondaymış hissiyatını takviyeler. Oysa bu biçim bir tavırla karşılan çiftlerde cinsel mitlerin destelemesi ve erkeğin bayana yaklaşımı da epeyce kıymetlidir. Toplum tarafında uzun bir vakit yok sayılması istenilen cinselliğin bir gece de ortaya çıkması beklemek ve bayan hazır olmadan onun üzerindeki yaklaşımı kendi tavır ve paha yargılarına nazaran destekleyen eş , bayan üzerinde telaş verici davranışlarda bulunabilir. Bayan ve erkeğin cinselliğe karşı tavrı değerli olduğu üzere uygun koşullar ve vakitlerde bu hususta değerlidir. Bayanın kendini inançta hissetmemesi , durumların ve kaidelerin cinsel birliktelik için uygun olmaması vajinusmusun tetikleyicilerinden olabilmektedir.

Vajinismus sağlıksızları cinsel münasebette neler yaşar?

Son derece keyifli bir biçimde birbirini seven, tahminen de cinsellik harici hiçbir sorun yaşamayan çiftlerde her şey yolunda giderken, hatta son derece hoş ve keyifli sevişmeleri olurken, bağlantının birleşme boyutunda adeta “panik atak gibisi bir durum” gelişir. Bayan kendisini birden kasar, bacaklarını kapatır, eşini iter, kendisini de geriye çeker. Vajinadaki ıslanmada azalır, kuruluğa dönüşür. Vajinismusta ortaya çıkan bu panik durum bilinçaltındaki yanlış bilgiler ve önyargılara bağlıdır. Güya bir el beyindeki bir düğmeye basmış ve sistemi kilitlemiştir. Bu durumu yaşayan bireylerde tam bir birleşme durumu oluşmaz. Vajinusmus durumu oluşmuş bir bayanın eşini sevmediği ya da onunla bir birliktelik geçirmek istemediği manasına gelmez.

DİSPARONİ: Ağrılı cinsel bağlantı olarak bilinen disparoni cinsel münasebette birleşme anı geldiğinde vajina girişinde yahut daha derinlerde kasık bölgesinde ağrı, acı, yanma, batma üzere hoşnutsuz, istemsiz durumların hissedilmesidir. Disparoni birden fazla bayanın bâtın sıkıntısıdır. Bu sorunu eşlerine yansıtmak istemeyen bayanlar kendi içlerinde bu süreci tamamlamaya devam ederler. Cinsel mitlerin desteklediği ağrılı cinsel bağ bayan tarafında kabul edilir. Cinsel olarak yaşadığı ağrıyı eşiyle paylaşması bayan için epeyce güçtür. Erkek tarafından istenmediğini düşündürmek ya da eşi için cinselliğin bir vazifesini yerine getirmek için kabul edilir. Ağrılı cinsel alakaya kızlık zarının yapısı, bayanın gereğince hazır olmaması, tahriş üzere birçok ana faktör sebep olabilmektedir. Cinsel ağrı vajinanın giriş kısmında yaşanabileceği üzere vajinanın iç kısımlarında da bayanı etkileyen bir kavram olabilir.

SONUÇ

Bayanlar için cinsellikte oluşturulan kavramların sağlıklı bir formda tekrar bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bayan sıhhati açısından toplumun kalıp yargıları incelenmeli ve gerekli noktalar üzerinde durulmalıdır. Zira bayan ve bayan sıhhati bir bütündür. Bu bağlamda bayan ve bayan cinselliğin de sağlıklı olması gerekir. Bayanın ruhsal uygunluk hali toplumun ona yüklediği kavramlar üzerinden olmamalıdır. Cinsellik üzere bizim ülkemizde en çok merak edilen ancak en az konuşulan kavramların yerleri değişmelidir. Zira cinsellikte olması gereken diye bir kavram yoktur. Her çift bu kavramı kendi ortalarında inşa eder. Her bireyin cinselliğe karşı tavrı faklı olabilir. Farklı tecrübelerden çıkan sonuçları genelleştirmek yalnızca yaşanan sıkıntıları desteklemektir. Sağlıklı bir cinsel ömür için yanlışsız bir cinsel bilgilendirme koşuldur. Toplumsal cinsiyet kalıplarının tesirlerinin kırılması için küçük yaşta eğitimler verilmeli ve konuşulmayan hususların üzerine gidilerek konuşulmalıdır. Bayan ve bayan sıhhati bir bütündür. Bayanın sıhhatini tetikleyen ve ona acı veren gerek mit gerekse olumsuz fikirler üzerine çalışarak daha sağlıklı hissetmesi sağlanmalıdır.

steroid satin al

Please follow and like us:
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir