<
<
<
<
Anne&BebekGenel Sağlık

Akut koroner sendromunda tiroid sıhhatsiz sendrom sıklığının kıymetlendirilmesi

  • Üstündağ Çetintürk A, Can H, Emen B, Özbakkaloğlu M. Akut Koroner Sendromda Ötiroid Sıhhatsiz Sendrom Sıklığının Kıymetlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2011;21(2):61-65

AKUT KORONER SENDROMDA ÖTİROİD SAĞLIKSIZSENDROM SIKLIĞININ KIYMETLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE INCIDENCE OF EUTHYROID SICK SYNDROME INACUTE CORONARY SYNDROME

ÖZET

Gaye: Birçok sağlıksızlık seyrinde ve akut gerilim durumlarında ortaya çıkan ötiroid sıhhatsiz sendromunun, sağlıksıznemize başvuran veakut koroner sendrom (AKS) teşhisiyle koroner ağır bakım ünitesinde izlenen sağlıksızlardaki sıklığını ve özellikleriniaraştırmaktı.

Gereç ve Prosedür: Ocak 2009-Haziran 2009 tarihleri ortasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Sağlıksıznesi koroner yoğunbakım ünitesine AKS teşhisiyle yatırılarak tedavi edilen 41'i (%58.6) erkek, 29'u (%41.4) bayan 70 sıhhatsiz çalışmaya alındı.Tüm sağlıksızların belgeleri geriye dönük incelendi.

Bulgular: Çalışma sonunda öbür sistemik sağlıksızlıklarda görülme oranı yaklaşık %40 olan ötiroid sıhhatsiz sendromu sıklığı AKStanılı sağlıksızlarda %41.4 oranında bulundu. Kararsız angina pektoris teşhisli sağlıksızların %25.7'inde, ST yükselmesi akutmiyokard infarktüsü teşhisli sağlıksızların %11.4'ünde ve ST yükselmesi olmayan akut miyokard infarktüsü teşhisli sağlıksızların%4.3'ünde ötiroid sıhhatsiz sendromu saptandı. Ötiroid sıhhatsiz sendromunun baskın formu olan düşük T3 sendromu %27.1oranında tespit edildi. Düşük T3,T4 sendromu %7.1 oranında, yüksek T4 sendromu %4.3 oranında ve düşük TSH,T3,T4sendromu %2.9 oranında bulundu.

Sonuç: Akut koroner sendrom teşhisli sağlıksızların tiroid hormon seviyeleri metabolik olarak bulgu vermemekle beraberdüşmekte ve sık olarak hudut seviyelerinin altına inebilmektedir. Bu durum ötiroid sıhhatsiz sendromu olarak tanımlanmakta vebaşka sağlıksızlıkların seyri esnasında da sıkça rastlanmaktadır. Süreksiz bir klinik antite olmakla bir arada akut miyokardinfarktüsünde hudut seviyelerinin altına inmiş özgür T3 (ST3) seviyeleri makûs prognozla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle ötiroidsağlıksız sendromu'nun değişik tipleri tanınmalı ve klinisyenin dikkatini çekmelidir.

Anahtar Sözcükler: Anjina pektoris, koroner iskemi, miyokard imfarktüsü, troid sağlıksızlığı.

Please follow and like us:
Etiketler

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/functions/media-functions.php on line 114

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/functions/media-functions.php on line 114

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir