<
<
<
<
Genel Sağlık

Transfer ve Karşı Transfer

TRANSFER

Transfer bireyin çocukluk çağında kendisi için değerli bireylerle yaşamış olduğu his ve tavırları artık yaşantısında münasebet kurduğu değerli kişi ya da şahıslarla kurduğu ilgilerinde yine yaşaması durumudur. Bu bireylere karşı çocukluğunda olduğu üzere emsal reaksiyonları göstermektedir. Psikoterapi seansları sırasındaki transfer, bireyin günlük yaşantısındaki transfere nazaran daha ağır ve daima yaşanmaktadır. (Öztürk, 2008, s.165).

Transfer soyut, bilinmeyen ve fark edilemez olabilir. Transferi fark edebilmek için görüşmecinin, danışanın kendisi ile kurduğu, özel yaklaşıma dikkat etmelidir. Danışan görüşmecinin beklediğinden daha duygusal yansılar verebilir, görüşmeciyle ilgili temelsiz varsayımlarda bulunabilir ya da görüşme içeriği ile ilgili gerçekçi olmayan beklentiler tabir edebilir. (Sommers-Flanagan ve Sommers-Flanagan, 2007, s.177).

Zihinsel süreçlerin içinde çocukluğa ilişkin özelliklerin sürdürülüyor olması, geçmişin şimdiki vakitte tekrarlandığı manasına gelir. Bunun bariz bir örneği psikodinamik psikiyatri uygulamalarında yaşanır. Tedaviye gelen kişi analistin geçmişinde kendisi için değer taşımış olan biriymiş üzere (anne, baba) yaşar. Transfer yaşayan kişi hatırlamak yerine geçmişini bilinçdışında tekrar harekete geçirir ve geçmiş yaşantılarına ait bilgileri, tedavi ortamında direkt yaşayarak aktarmış olur. (Geçtan, E. 2018, s.51).

Transfer klasik psikanaliz ve birden fazla dinamik kavramın temel tedavi ekseni olarak görülmektedir. Transfer oluşmadan bir tedaviden kelam etmenin mümkün olmadığı düşünülmektedir. Çeşitli sebeplerle terapiye başvuran bir birey, birinci jenerasyona ilgilerinden oluşturduğu hislerini terapistine yönlendirmesi durumudur. Bu hislerden yola çıkan terapist yorumlar yaparak danışanın iç görü geliştirmesini sağlamaya yönelik çalışır. Bu yolla hislerini kanılarını ve davranışlarını tanımasını sağlar. Danışan bu tanıma süreci ile birlikte farklılaşma ve çeşitli güzelleşmeler gözlemlemeye başlar. (Özakkaş, T. 2007, s.291)

Transfer her psikanalitik süreçte yaşanır, zira insanın kendisi için ehemmiyet taşıyan biriyle bağlantıda olduğu her durumda yaşanır. Bir bakıma her bağ, gerçek münasebet ile transfer olgusunun karışımıdır. Dinamik psikiyatri alanında çalışanlar, tedaviye gelen kişinin yaşadığı bağlantı problemlerinin, vakitle kendileriyle olan bağlantıda de ortaya çıkabileceğini göz önünde bulundururlar. Burada kıymetli olan transferin yaşanması değil, ortaya çıkan yaşantıların anlaşılabilmesidir. Münasebetiyle psikanalitik yönelimli psikiyatristler transfere öbür insanlardan farklı reaksiyon verirler. (Geçtan, E. 2018, s.51).

Psikoterapi sürecinde sıhhatsiz ile terapist ortasında karşılıklı his ve tavırlar gelişebilir. Bunların bir kısmı danışanın ve terapistin içinde bulundukları gerçek duruma uygun ve yerinde olan his ve davranışlardır. Fakat kıymetli bir kısmı da transfer reaksiyonları olarak isimlendirilen sürecin belirtileridir. (Öztürk, 2008, s.165).

Bireylerin çocuklukta anne babalarıyla yaşamış oldukları ilgilerin niteliği, yetişkin ömürlerinde kurmuş oldukları alakalarını kıymetli oranda etkilemektedir. Her sevgilide bir ölçü ebeveyn bulunmaktadır. Otoriteye başkaldırı durumlarında kesinlikle ana babaya karşı başkaldırıdan izler bulmak mümkündür (Öztürk, 2008, s.165)

Klasik dinamik kurama nazaran transferin gerçekleşmesi için terapistin dikkat etmesi gereken birçok alan vardır. Bunlarda, terapi yapılacak odanın düzenlenmesi ve danışanla kurulan alakanın boyutları üzere birçok alan olduğu görülmektedir. Tüm bu uygulamaların temel amacı danışanın terapi odasında nötr bir ortam hazırlayarak farklı çağrışımlar yapmaması ve süreç boyunca odada değişiklik olmaması kıymetlidir. (Özakkaş, T. 2007, s.291)

Transferin bilişsel bakış açısına nazaran değerlendirildiğinde, örnek olarak birinci defa gördüğü şahıstan hoşlanmamasının sebebi kardeşine benzettiği için olması durumunda, kişinin kardeşiyle ilgili güçlü bir bilişsel temsile sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kardeşine benzeyen bu bayan bilişsel temsili harekete geçirdi ve bu da hisleri ve öteki çağrışımları tetikledi. Yani eski bilişsel temsil yeni beşerle ilgili bilgiyi işlemek için kullanılmış olmaktadır. Sonuç olarak bu bireyde kardeşin özelliklerini görmesini ve sonuçta ona karşı hislerinin kardeşine karşı beslediği hislere benzemesini bekledi. Bilişsel psikologlar bu süreci açıklarken Freud’cu görüş üzere bilinçaltında yaşadığını söylemese de transferin farkındalığımızın dışında geliştiğini söylemektedir. (Burger, J.M. 2006, s.644).

Transfer çocuklukta yaşanmış olan hislerin yetişkin hayatında tekrarlanması durumudur. Bu tekrarlanma eğiliminin kaynakları çok farklılık gösterebilmektedir. Çocukluk yıllarında doyuma ulaşamamış olan his ve davranışlar, yetişkin hayatında doyuma ulaşma ya da tahlil kaynakları ve yolları arayabilirler. (Öztürk, 2008, s.168)

Geçmiş yaşantıları tekrar yaşama eğiliminin bir öteki sebebi de benliğin bunlar üzerinde egemenlik kurma, üstesinden gelme gayretinin göstergesidir. Örnek olarak korkulan bir durumun yine yaşamak için üzerine gidilmesi dehşetin giderilme ve üstesinden gelmeye çalışması uğraşının işaretidir. (Öztürk, 2008, s.169)

Sık yaşanan durumlardan biri de danışanın açığa vurmadığı lakin görüşmecinin kendisini değerlendirmeye natürel tutacağına ve kendisini yetersiz bulacağına dair inançları olabilir. (Sommers-Flanagan ve Sommers-Flanagan, 2007, s.177)

Terapi sürecinde ekseriyetle duruma uygun olmayan ağır ve çok biçimde verilen reaksiyonlar transfer belirtisi olarak görülebilir. Bunlar transfere ilgili hisler direkt ortaya çıkması ya da bunlara karşı geliştirilen savunmalar ve direnç biçiminde kendini gösterebilir. Örneğin, terapistin tek sağlıksızsı olması isteği, öteki danışanlarından kıskanmak, kendisi ile gereğince ilgilenmediği konusunu sık sık gündeme getirmek, terapistle ilgili düşler, meraklar transfer belirtileridir. Bunlar çoğunlukla olumlu transfer belirtileri olarak kabul edilir. Vakit zaman karşıt tavırlar, öfkeli ve alaycı kelamlar, çok kıskançlık ve çok bağımlılık durumları görülebilir. Bunlar da olumsuz transfere örnek olarak gösterilir. (Öztürk, 2008, s.169)

Uzun süren psikoterapilerde her danışanın terapistine karşı olumlu ve olumsuz hisler beslemesi ve bunlara nazaran davranış sergilemesi doğal bir durumdur. Bu hisler vakit zaman ağırlaşabilir ve danışanın günlük yaşantısını etkileyecek boyuta ulaşabilir. (Öztürk, 2008, s.170)

Transferin kendisi olumlu ya da olumsuz tavırlarda, hislerde ve davranışlarda görülebilir. Olumlu transfer şefkat verme, sevme ve sevgi üzere durumlarda görülebilirken, olumsuz transfer; düşmanca, reddetme yahut duygusuzluk üzere durumlarda kendini gösterebilir. Bu alanlardan her biri terapi ilerledikçe üzerinde çalışılabilecek alanlar olarak ortaya çıkabilir. Görüşmecilerin dikkat etmesi gereken bahislerin en değerlisi de, geçmiş bağlantılarından gelen yansıları ve davranışları fark ederek bu mevzular hakkında yorum yapmamaktır (Sommers-Flanagan ve Sommers-Flanagan, 2007, s.177).

Transfer reaksiyonları kendini doğrulayan kehanetler olabilir. Reddedileceğini ve olumsuz değerlendirileceğini ya da empati gösterilmeyeceğini öngören danışanlar, olağan hayatlarındaki bağlarında de bu olasılıkları ararlar. Danışanlar görüşmecinin öbür sözcüklerle açıklamasını ya da his yansıtması yapmasını sert bir biçimde reddederek bu küçük kusurlara olumsuz yansılar vermeye başlayabilirler. Görüşmeci bu örüntüyü fark edemezse, danışan sonuçta kendisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeyi sağlamadan başarılı olabilir (Sommers-Flanagan ve Sommers-Flanagan, 2007, s.177).

Transfer belirtisi bazen bir savunma ile belirir. Örneğin terapistine karşı çok hürmet ve terapisti daima överek göklere çıkarmak, birçok defa olumsuz transfer hislerini örtmeye yönelik ters reaksiyonlardır. Terapiste karşı hiç duygusu yokmuş üzere davranmak da bir yadsıma ve yalıtma düzeneğinin işlediğini göstermektedir. (Öztürk, 2008, s.170)

Transfer çeşitli dirençlerde de ortaya çıkabilir. Örnek olarak; terapi seansına gelmeme, geç gelme, unutma, suskunluk üzere direnç belirtileri birebir vakitte transfer reaksiyonları olarak da düşünülmelidir. (Öztürk, 2008, s.170)

Transfer şuurlu ya da bilinçdışı olabilir. Bir sağlıksıznın terapistine bağlanmasının, onu sevmesinin, ona kızmasının birçok vakit şuurlu bir yanı vardır. Danışan bu hislerinin farkındadır. Birden fazla vakit da danışan hislerini tanımaz, kabullenmez ve çeşitli savunma yolları kullanabilir. (Öztürk, 2008, s.170)

Danışanın terapi sırasındaki hislerini ve davranışlarını çabucak çocukluk yaşantılarına bağlanmak ve bunların transfer yansısı olduğunu söyleyerek bir şey kazanamayabiliriz. Danışan bu durumu anlayamayabilir. Terapistin kendisini anlamadığını ve hislerinin yanlış yorumlandığını düşünebilir. Danışana artık yaşamakta olduğu hislerinin çocukluk hisleri olduğunun söylenmesi durumunda kendisine ve hislerine hürmet duyulmadığı kanısına kapılabilmesine neden olabilir. (Öztürk, 2008, s.172)

Danışanın kişilik yapısı ne kadar çocukluk karmaşalarını ve çatışmalarını içeriyorsa, transfer reaksiyonları de o kadar ağır ve aşırılık gösterebilir. Ağır kişilik bozukluklarında, nevrotik durumlarda, psikozlarda transfer belirtileri çok kısa vakitte ve ağır bir biçimde ortaya çıkabilir. (Öztürk, 2008, s.172)

Transfer davranışçı, bilişsel, varoluşçu dinamik terapilerin hepsinde transfer ortaya çıkabilmektedir. Transferin gelişim ve oluşum halini bilen bir terapist, hangi tedavi tekniğini uyguluyor olursa olsun, danışanını tedavi ve motive etmek istiyorsa, kendisine yönlendirilen transferin ne olduğunu çok yeterli çözümleyebilmelidir. (Özakkaş, T. 2007, s.295)

Danışanın terapistine karşı her his ve davranışının transfer olarak yorumlanmaması gerekmektedir. Danışanlar terapistlerine karşı saygılı davranabilir, onları nitekim sevebilir yahut kızabilirler. Bunlar gerçek yansılar olabilir. Bunların çocukluk periyodundan kalma karmaşa ve çatışmalarla ilgili transfer belirtileri olduğu kanısı her vakit gerçek olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki her ilgide biraz gerçek biraz transfer hissesi bulunmaktadır. (Öztürk, 2008, s.173)

INTREATMENT KISIMLARINDA YAŞANAN TRANSFER ÖRNEKLERİ

1.Bölüm; Barda tanıştığı adam Laura’ya “Çok üzgün görünüyorsun, Evet öylesin, sana yakışıyor” demiştir. Laura da Paul’a dönerek “Sen ne düşünüyorsun? Yani üzgün olduğumda hoş miyim?” Paul “Kimsenin üzgünken hoş olduğunu sanmıyorum der. Laura Paul’dan beklediği yanıtı alamaz. Laura barda tanıştığı adam ile seks yapmasının Paul’u tiksindirip tiksindirmediğini sorar. Paul bu durumun kendisini tiksindirmediğini söyler. Bardaki adam ile Laura tuvalette yakınlaşırlar. Lakin Laura cinsel münasebet yaşayamaz. Aklına Paul’un geldiğini ve devam etmediğini söyler. Andrew ile kavgalarından sonra Paul Laura ile aldatma konusunu konuşmak istediğini söyler. Laura Paul’a dönerek “Fark etmedin mi?” diye sorar. Paul anlamaz ve Laura Paul’a âşık olduğunu ancak reaksiyonunun bu olmaması gerektiğini söyler.

2. Kısımda; Alex tanışırken “ Söylendiğine nazaran en iyisiymişsiniz. Etrafındakilerle birebir frekansta olan adam sanırım bu siz olmalısınız. Siz en güzelsiniz.” Paul Alex’e “İyi olmam sizin için kıymetli mi?” diyor. Alex’te “Evet. Her vakit en güzele giderim. Dişçi, tamirci”. Alex Paul’u ona buyruk vermesini beklediği üst amiri üzere görüyor. Paul buyruk versin Alex de verilen buyruğu yerine getirsin.

3. Kısım; Sophie Paul ile annesinin konuşup konuşmadığını sorar ve annesi ile konuşmuş olabileceğini ima eder ve sonlanmaya başlar. Paul’u annesinin iş birlikçisi üzere görür. Annesine olan öfkesini Paul’a yansıtır. Annesini Paul’a aktarır.

7. Kısım; Paul’un tekrar başarısı ya da başarısızlığı eşleştiriyor. Paul’a “Benden daha zeki olman gerek.” diyor. Alex yeniden sormuş olduğu sorular karşısında kararlarını onaylayan bir yetkili üzere donanmadaki kumandanı üzere görüyor.

8. Kısım; Sophie yaşamış olduğu problemler ile ilgili konuşurken apansız Paul’a “Burada neler oluyor?” diyerek sonlanıyor. Paul’a kızının bir ucube olduğunu söylüyor. Paul’un kızı üzerinden değerlendirmeler yapıyor. Kızı ile özdeşim kuruyor. Burada Sophie kendi babasının bilmesi gerekenleri Paul’a yansıtıyor. Paul’un kendisi hakkındaki değerlendirmesini yazıp yazmadığını soruyor ve yazmadığını düşünerek öfkeleniyor. Paul yazdığını söylüyor ve değerlendirmesini okuyor. Sophie Paul’a inanmayarak kendi ebeveynlerine olan güvensizliğini ortaya koyuyor.

13. Kısım; Sophie kazanın öncesinde yaşananları Paul ile paylaşır. Daha ayrıntılı anlatmaya başlayınca anlattıklarının Paul’un yazacağı değerlendirmeyi etkileyip etkilemeyeceğini sorar ve tekrar Paul’a karşı öfkelenir. Paul’u hatalar. “ Sen de öbürleri gibisin” der. Annesine ve babasına olan kızgınlığını Paul’ a yansıtır.

14. Kısım; Amy seansa yalnız gelir. Seansa geldiğinden Jake’in haberi yoktur. Seansın başında Paul’a kur yapar. Jake’in kendisini ve Paul’u suçladığını söyler. Paul’a bir flörtüymüşçesine yaklaşır. Erotik transfer gerçekleşir.

KARŞI TRANSFER

Aksi transfer danışanlarda değil görüşmecilerde görülen ve transfere benzeyen bir durumdur. Aykırı transfer şuur seviyesinde yaşanmayan çatışmalar, davranışlar ve güdülerden kaynaklanıyor olabilmektedir. (Sommers-Flanagan ve Sommers-Flanagan, 2007, s.178).

Tedavi edilenin yaşadığı transfere karşılık tedavi eden de karşı transfer yaşar. Zira tedavi edilen için anlatılmış olanlar tedavi eden için de geçerlidir. Ortalarındaki fark, tedavi ortamı içinde hisleri yönetme farklılığından kaynaklanır. Bu farklılığı sağlamak maksadıyla psikiyatrist de tedavi ettiği şahsa yönelik olumlu ve olumsuz hisler ile bu yaşantıları kendi geçmişiyle mümkün bağını daima göz önünden bulundurma durumundadır. (Geçtan, E. 2018, s.52).

Ters transfer yansıları nadiren şuurlu olur ve bu yansıların farkında olunmama ihtimali yüksektir. Görüşmeci bu yansılarını fark edemez ve denetim edemezse terapi sürecinde olumsuz tesirleri olabilir. Ters transferle başa çıkabilmeye yardımcı yönergeler vermekte yarar vardır. Bunlardan birincisi; terapistin ters transfer reaksiyonlarının olağan ve kaçınılmaz olduğu gerçeğini kabul etmesidir. İkinci olarak; terapistin danışana karşı güçlü hisleri ve davranışları varsa, bir meslektaşından ya da süpervizöründen yardım alması gerekebilir. Üçüncü olarak; zıt transfer konusunda okumalar yapmalıdır. Dördüncü ve son olarak; his, niyet ve davranışları tüm başa çıkma gayretlerine karşın devam ediyorsa danışanı öbür bir terapiste yönlendirebilir ya da baş edemediği hisleri hakkında kendi terapi sürecine başlayabilir. (Sommers-Flanagan ve Sommers-Flanagan, 2007, s.179).

Terapistin çocukluk çağlarındaki değerli bireylerle olan alakalarından kaynaklanan ve danışana yöneltilen reaksiyonlarına karşı transfer denilmektedir. Karşı transfer danışanın terapistine yönelttiği transferine zıt bir olay değildir. Danışanın reaksiyonları vakit zaman terapistin karşı transfer reaksiyonlarını harekete geçirebilir lakin kökeni bunlarla ilgili olmayıp, terapistin kendi çocukluk yaşantısı, çatışmaları, çözülmemiş çocuksu hisleri ile ilgilidir. Danışanın transfer reaksiyonlarında olduğu üzere, karşı transfer yansılarını de tanımak ve kaynaklarını araştırarak bunların kontrol altında tutulması misyonu terapisttedir. (Öztürk, 2008, s.179)

Karşı transfer kavramı birinci tanımlandığından bu yana değerli değişimlere uğramıştır. Freud’un tanımlaması psikanalistin sağlıksızsına karşı geliştirdiği transfer ya da sağlıksıznın transferine karşı geliştirdiği reaksiyon olarak sınıflandırmıştır. Sonraki yıllarda Winnicott, psikotik sağlıksızlarda yaptığı çalışmalarda farklı bir transfer olgusu gözlemlemiş ve tedavi edenin çözümlenmemiş bilinçdışı çatışmalarından kaynaklanmayan ve sağlıksıznın rahatsız edici davranışlarına karşı direkt ortaya çıkan doğal yansılara objektif nefret ismini vermiştir. Objektif sözcüğünü, sağlıksızlarının kimi kışkırtıcı davranışlarına birçok psikiyatristin birebir yansıyı gösterebileceğini vurgulamak gayesiyle kullanılmıştır. (Geçtan, E. 2018, s.52).

Zıt transfer reaksiyonları birçok yerde karşımıza çıkabilir. Terapist öncelikle kendi şahsî süreçlerini halletmelidir, aksi halde bu yansıların olması kaçınılmazdır. Aksi transfer birebir anda birçok yerde karşımıza çıkabilir, zira zıt transfer pek çok farklı değişkenle tetiklenebilir. (Sommers-Flanagan ve Sommers-Flanagan, 2007, s.183).

Karşı transfer yansıları de transfer reaksiyonlarına benzeri formlarda ortaya çıkabilir. Terapist görüşme saatini unutabilir, danışanına gereksiz yere kızabilir ya da aşık olabilir. Danışanı dinlemek ve onu anlamak yerine çoğunlukla kendisi konuşabilir. Sağlıksızsını kendisine keder ortağı yaparak ona çok bağlanabilir ya da sağlıksızsına alaycı incitici, kırıcı kelamlar söyleyebilir. Gereksiz tartışmalara girebilir, öteki doktorlar hakkında dedikodu yapabilir, görüşme sırasında uykusu gelebilir ve esneyebilir. Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde görülür ki terapist danışanı, bir kardeş, anne, baba üzere görebilmekte ve farkına varmadan bu türlü yansıları olmaktadır. (Öztürk, 2008, s.179)

Ters transferden her vakit etkilenmek mümkündür. Baskıcı abiniz üzere davranan danışanınıza boyun eğmeyerek reaksiyon göstermeyi deneyebilirsiniz. (Sommers-Flanagan ve Sommers-Flanagan, 2007, s.183).

Terapistin de hisleri, beklentileri ve düşünceleri olabileceği unutulmamalıdır. Danışanına karşı yakınlık, sempati duyabilir ve vakit vakitte kızabilir. Bunlar gerçek bir durumla ilgili olabilir ve her vakit karşı transfer reaksiyonu olarak yorumlanmaması gerekmektedir. (Öztürk, 2008, s.180)

Psikoterapideki ilgi her vakit tek taraflı gelişmemektedir. Alaka her vakit karşılıklıdır. Lakin terapist uygun eğitim görmüşse ve karşı transfer konusunda kâfi eğitime ve donanıma sahipse, kendi his ve davranışlarını fark edebilir ve bunları olumlu bir alakanın gelişebilmesi için kullanabilir. Kendi his ve davranışlarını fark edemeyen ve bilinçsizce sürüklenen kişi psikoterapi yapamaz. (Öztürk, 2008, s.181)

INTREATMENT KISIMLARINDA YAŞANAN KARŞI TRANSFER ÖRNEKLERİ

4. Kısımda; Jake Paul’un terapi esnasında sorduğu sorular karşısında çıldırır. Amy gebedir ve “Çocuğu aldırıp aldıramayacaklarını” sorar. Paul Jake’e “Bebeği aldırmalısınız” der. Paul kendi evlilik meselelerini Jake ve Amy’ e yükler. Çifti kışkırtır. Karşı transfer yapar.

5. Kısımda; Paul Gina’ya giderek profesyonel yardım almak ister. Laura ile olan erotik sapma konusunda Gina’nın onayını bekler. Paul Gina’yı otoriter bir figür yani onaylayıcı bir merci olarak görür. Paul danışanları ile olan tüm aksilikleri Gina’ya aktarır.

6. Kısımda; Laura Paul’a Andrew ile evleneceğini söyler. Davetli listesinde olabileceğini söyler. Ama Paul Laura’nın evlilik kararına reaksiyonla yaklaşır. Karşı transfer yapar. Laura bu durumu fark eder ve Paul’a “Keyfimi kaçırmak mı istiyorsun?” diye reaksiyon gösterir. Laura Paul ile yatmak istediğini söyler. Paul Laura’nın reaksiyonlarına çok da kayıtsız kalamaz. Laura ile tartışmaya başlar. Terapist sıhhatsiz ilgisinden çok karı-koca arbedesi üzeredir. Laura Paul’un davranışlarını yakalar ve “Seninle ben “Biz” olduk” der. Erotik transfer tek bir farkla devam eder. Laura Paul’un da onu istediğinin farkına varır.

9.Bölümde; Jake ve Amy seansa gelir ancak seansın ortasında Amy bir acı hisseder. Seansı yarıda keserler. Oturduğu koltuğa Amy’den kan bulaşmıştır. Paul bu mevzuda Kate’den yardım ister. Ama Max üzerinden tartışmaya başlarlar. Kate Paul’a onu birisiyle aldattığını söyler. Paul öfkelenir. Bunun kendi başına gelmesinden ötürü denetimini kaybeder.

10. Kısımda; Paul Gina’ya Kate ile yaşadığı tartışmadan bahseder. Gina Paul’a “Etrafında sana saldıran iki bayan var” der. “Paul “Üç bayan var” der. Kate ve Laura ile problemli alakasını bulunan Paul bu durumu Gina’ya aktarır. Gina Laura’nın terapi sürecinin Paul tarafından bitirilmesi gerektiğini ve öbür bir terapiste devam etmesinin daha faydalı olacağından bahseder. Paul bu durumu kabul etmez. Gina bu hususta ileri masraf ve Paul’a ültimatom verir. Paul bunu farkeder ve “ Sen de misal bir durum ile karşılaştın” der. Gina kendi yaşadıklarını Paul’a aktarır. (Karşı aktarım)

11. Kısımda; Laura 25 dk seansa geç gelir. Paul bu durumun üstüne masraf. Laura ile zıtlaşır. Hislerinin açığa çıkmasından korkan Paul Laura ile seanslarını sonlandırmak istediğinden bahseder. Laura buna reaksiyon gösterir. Laura Paul’a sevgiliymişcesine davranır. Transfer gerçekleşir. Paul hislerini saklayamaz. Laura bu durumu fark eder ve Paul’a “Beni tedavi edemezsin zira sen de bana aşıksın” der. Paul Laura’ya hislerini yansıtmıştır. Karşı transfer gerçekleşmiştir.

12. Kısımda; Alex seansın başında Laura ile tanışmasının etik bir sorun oluşturup oluşturmadığını sorar. Paul bunda bir sakınca olmadığını söyler. İlerleyen dakikalarda Alex Paul’a Laura ile olanları anlatmak ister. Paul kıskançlık gösterir. Alex’e Laura ile nasıl tanıştığını sorar. Alex günleri karıştırdığını ve seans çıkışında Laura ile karşılaştığını ve birlikte kaza geçiren köpeğin yanına gittiklerini ve bulamadıklarını söyler. Daha sonra Alex, Laura birlikte kahve içerken o bölgenin krokisini çizdiğini anlatır. Paul bu samimiyeti kıskanır. Alex’e kahveyi Paula’nın meskeninde mi içtiniz?” diye sorar. Alex “Hayır bu da nereden çıktı” der. Paul Alex’i rakibi üzere görür. Karşı transfer yapar.

<br>

Please follow and like us:
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir