<
<
<
<
Anne&BebekGenel Sağlık

Tiroid nodüllerinde benign malign ayrımı: on yıllık tecrübemiz.

  • Can H, Selçuk S, Zalluhoğlu N, Bulut Çelik S. Tiroid nodüllerinde benign malign ayrımı: On yıllık tecrübemiz. Tepecik Eğit Hast Derg 2011;21(3):113-8

ÖZET

Maksat: Birden fazla benin özellik göstermesine karşın, endokrin sistem maliniteleri içerisinde en yaygın olarak görülen tiroid kanserlerinin,tiroidektomi ameliyatı uygulanan sıhhatsiz kümesindeki sıklığını saptamak.

Gereç ve Usul: Ocak 1998-Aralık 2008 tarihleri ortasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Sağlıksıznesi 3. Genel Cerrahi Kliniğindeameliyat edilen 918 sıhhatsiz çalışmaya alındı. 748'i (%81.5) bayan, 170'i (%18.5) erkek sağlıksıznın belgesi; yaş, ameliyatşekli, ameliyat öncesi teşhis, ameliyat sonrası patoloji sonuçları, duvar-kapsül invazyonu, metastaz olup olmaması ve sağkalımaçısından geriye dönük incelendi.

Bulgular: Tiroid bezi kanseri teşhisli sağlıksızların çoğunluğunu bayanlar oluşturmaktaydı. Erkeklerin bayanlara oranla tiroid kanseriolma riski yaklaşık olarak 4.5 kat daha azdı. Erkeklerde metastaz bayanlardan daha yüksek olup metastaz saptanan sağlıksızlarınçoğunluğunu bayanlar oluşturmaktaydı. Malinite oranı, multinodüler guatr öntanısı ile ameliyata alınan sağlıksızlarda %6.7,nodüler guatr öntanısı ile ameliyata alınan sağlıksızlarda ise %7 olarak saptandı. Malin tiroid kanseri tanısı alan sağlıksızlarda ölümoranı %3.9 iken, benin tiroid kanseri tanısı alan sağlıksızlarda mevt saptanmadı.

Sonuç: Preoperatif incelemelerde maksat benin nodüllerle kuşkulu malin nodüllerin ayırt edilmesidir. Bu hem gereksiz ameliyatlarıönleyecek hem de ameliyatı tek seansta bitirebilecektir.

Anahtar Sözcükler: Multinodüler guatr, nodüler guatr, tiroid bezi kanseri

Please follow and like us:
Etiketler

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/functions/media-functions.php on line 114

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/functions/media-functions.php on line 114

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir