<
<
<
<
Genel Sağlık

Sigara bağımlılığı

Sigara Bağımılılığının Tedavisi
İnsan bedeni tabiatın bir kesimidir. Tabiatta gece-gündüz, sıcak soğuk, dişi-erkek üzere zıtlıklar istikrarı mevcuttur. İnsan bedeninde da temel olarak sempatik ve parasempatik denen iki sistem vardır.
Bir çok sağlıksızlık örneğin; mide ülseri, migren, astım v.b. bu istikrarın bozulması sonucu oluşur. Sigara içen şahısta de bu istikrar bozulmuştur. İşte akupunktur tedavisi bu bozucu ögeleri düzelterek beden istikrarını tekrar kurar.
Pekiyi sigara bağımlılığı tedavisinde sistemimiz nedir ve bu tedavi nasıl başarılmaktadır?
Kısaca söz etmek gerekirse; bedende ve kulakta yeri ve özelliği belirli olan noktalara iğne batırmak suretiyle yapılan akupunktur uygulamasıdır. Büsbütün acısız ve steril bir sistemdir.
Uygulama yerinden -iğne batırılarak- başlatılan ikazlar beyefendisine gerekli kodlamaları verir,bu yolla beden ve beyin koordine bir halde ilgili sağlıksızlıkları tedavi eder. Bedeni kusursuz bir bilgisayara benzetirsek; beyin, yazılan bu sigara programını hafızasına alır ve unutmaz. Dolayısı ile tedavi sonunda kişi ya sigaraya karşı istek duymaz ya da sigara dumanı ona tiksinti verir. Bununla birlikte bu tedavi ile bedendeki ve beyindeki elektriksel, kimyasal istikrarlar değişir ve olağana döner. Kırmızı kan hücrelerindeki zarların gaz değişimi oksijen lehine döner.
Zarlardaki elektriksel yüklerin değişimi bilimsel olarak ispatlanmıştır.Bu, hücrenin daha çok oksijen alması demektir. Anlattığımız biçimde işleyen sistem sayesinde sağlıksıznın beden işlevleri süratle olağana dönerken bedende ve beyinde de sigaraya karşı olumsuz bir reaksiyon (içme isteğinin kaybolması, dumandan tiksinmek, v.s.) gelişmiş olur.
Görüldüğü üzere akupunktur tedavisi sigara bağımlılığı tedavisinde çok faal bir tahlildir. Lakin bu tedavinin başarılı ve kalıcı bir tahlil olması için bir grup kuralların sıhhatsiz tarafından yerine getirilmesi gerekir.
Öncelikle bağımlı olan kişi, sigara bağımllığının kendisinde sıhhat sorunu yaratacağının şuuruna varmış olmalı ve kendi özgür iradesi ile bu bağımlılığı sona erdirmeye karar vermiş olmalıdır. Artık burada kararlılık ve irade kavramlarını biraz açalım:
Bu husustaki kararlılık:
Hiçkimsenin baskısı altında kalmadan, aile üyeleri ya da arkadaş baskısı ile değil, büsbütün sağlıksıznın kendi isteği ile bu ziyanlı alışkanlıktan kurtulma isteğidir. Zira özgür irade bu tedavinin en değerli basamağıdır.
İradeyi ise (ki onu tedavi sürecinde biz ölçmeye çalışıyoruz)şu formda tabir ediyoruz: Sigara bağımlılığı tedavisi için bize başvuran kişinin gerçek manada kararlılığını anlamak için en az 12 saat sigaradan uzak kalmasını istiyoruz. 12 saatlik bu uzak kalış iki açıdan çok değerlidir. Birinci neden bedenin tedaviden evvel belirli bir müddet nikotinden uzak kalmasının (detoksifikasyon-zehirsizleştirme) tedaviyi daha başarılı kılacağı gerçeğidir. İşte sağlıksıznın iradesi bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Hatta bu husustaki kimi yayınlar sigaradan uzak kalma müddetini 36-72 saat olarak açıklamaktadırlar. Fakat biz çalışmalarımız ve hadise müşahedelerimiz sonucunda bu süreyi 12 saat olarak kabul etmiş bulunmaktayız. Fakat çabucak belirtelim ki; tedaviden evvel sıhhatsiz sigaradan ne kadar uzak kalırsa tedavinin muvaffakiyet oranı da o oranda yükselecektir. Lakin asgarî müddet 12 saattir. Sigaradan 12 saat uzak kalmanın ikinci kıymeti ise şudur: Muhakkak bir mühlet sigaradan uzak kalan sağlıksızda bir grup mahrumluk belirtileri ortaya çıkar. Bu belirtiler; ellerde titreme, terleme,huzursuzluk v.s. üzere belirtilerdir. İşte biz tedaviye gelen sağlıksızda beliren bu mahrumluk belirtilerini gözlemleyerek tedavi planımızı tekrar gözden geçiririz. Sağlıksıznın sigaradan uzak kalışında ne kadar zorlandığını, sözkonusu belirtilerden yola çıkarak gözlemlemek isteriz. İşte bu müşahedeler tedavi süreci konusunda da bize taraf verir.
Sonuç olarak; sigaranın ziyanlarını idrak etmiş, kendi bedenine olan ziyanlarını görüp yaşamış lakin ondan vazgeçme safhasında bizden yardım talep eden sağlıksızların yalnız olmadıklarını, kararlı oldukları ve üstte açıklamaya çalıştığımız kurallara inançla uydukları sürece sigara bağımlılığından -2 seans üzere kısa bir sürede- her vakit kurtulma bahtlarının olduğunu kendilerine müjdeleyebiliriz. Elele vererek söndürdüğümüz her sigara, insan hayatının sıhhatle uzaması yolunda attığımız çok büyük bir adımdır.
Bu çeşit yazılarla, akupunkturun sözkonusu rahatsızlıklardaki tesirini anlatmaktaki gayemiz; toplumu, bilinmeyen ve maalesef çok suistimal edilmeye müsait olan akupunktur konusunda bilinçlendirmek ve şahısların, yetkileri T.C. Sıhhat Bakanlığı'nca onaylanmış “Akupunktur Uzmanı Tıp Doktorları”na danışabilmelerini sağlamaktır.

Please follow and like us:
Pin Share
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir