<
<
<
<
Genel Sağlık

Özgül Öğrenme Zahmeti

Zihinsel gelişimi “normal” olmasına rağmen; okuma-yazma, aritmetik ve öteki akademik fonksiyonlarda ortaya çıkan yaş ve sınıf seviyesinden beklenmeyen, yapısal ve gelişimsel bir meseledir. Ülkemizde şimdi az tanınan bir bozukluk olması nedeniyle, birebir yaş ve sınıf seviyesindeki ilköğretim çağı çocukları ortasında, okuma-yazma alanındaki akademik hünerlerinde zihinsel seviyelerinden beklenmeyen zahmetler yaşayan çocuklar birebir vakitte, teşhis, özgül tedavi ve eğitim programlarından yararlanma etaplarında da sıkıntılar yaşamaktadırlar. Örgün öğretimde zorlanan, kendilerini yaşıtlarından farklı hisseden, anne-baba ve öğretmenleri ile alakaları bozulan çocukların kişilik gelişimleri de olumsuz etkilenmektedir. ÖÖG çok boyutlu bir bozukluktur. ÖÖG olan çocukların her biri başkasından farklıdır, meseleleri ve tedavileri de her çocuğun kendine hastır. Çocuğun yaşadığı başarısızlık ve hayal kırıklığı sonucunda, ÖÖG’ne sıklıkla duygusal, toplumsal ve aile içi meseleler da eşlik eder. Öğrenme, algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bilgiyi göstermeyi içeren bilginin kazanılması fonksiyonudur. Bu tanıma nazaran; bilgi evvel beyne ulaşmalı (girdi), sonra organize edilmeli ve anlaşılmalı (bütünleme), akabinde depolanmalı (bellek) ve gerektiğinde kullanılmalıdır (çıktı).

— Girdi sıkıntıları: Üç alt başlıkta inceleyecek olursak;

1) Görsel Algı Sıkıntıları

2) İşitsel Algı Sıkıntıları

3) Dokunsal Algı Sıkıntıları

· Görsel Algı Problemleri

Çocuk, yaşından beklenmeyecek seviyede, harf ya da sözleri birbirine karıştırıyorsa, zıt görüyorsa; “b” yerine “d”, “ev” yerine “ve” yazıyorsa harf, söz ya da satır atlıyorsa, uzaklık, boyut, derinlik algılamada zorlanıyorsa; görsel algı problemleri yaşıyordur.

· İşitsel Algı Sıkıntıları

Sesleri yanlış algılayıp, sesleri ayırt edemiyor yahut birbirine odaklanamıyorsa, cümleleri eksik ya da yanlış algılıyorsa, işitsel algı sıkıntıları vardır.

· Dokunsal Algı Problemleri

Dokunarak bir objeyi tanımlayamıyor, halini, sayısını ayırt edemiyorsa dokunsal algı meseleleri yaşıyordur.

 Bütünleme meseleleri: Algılanan bilginin sıralanması, kullandığı ortama nazaran yorumlanması, evvelki bilgilerle ilişki kurulması ve mana kazanmasına ait, bir sorun varsa; çocuk, duyduğu ya da okuduğu bir hikayeyi gerçek sırada aktaramaz, harflerin dizgisini karıştırır, ayları-günleri sırasıyla sayamaz, öncesini sonrasını karıştırır. Sözleri kullanılış biçimlerine nazaran ayırt edemez, latifeleri ve tabirleri anlamakta zorlanır. Ömrünü programlayamaz ve etrafını düzenleyemez.

 Bellek sıkıntıları: Bilgiyi kısa vadeli bellekten, uzun vadeli belleğe kaydetmede bir sorun varsa; çocuk akşam ezberlediği şiiri sabah okuyamaz, sınıftan çıkarken aldığı ödevi, konuta gelince unutur, az evvel telefon eden kişinin notunu vermeyi unutur.

 Çıktı sıkıntıları: ÖÖG olan çocuk, kazanılmış bilgi ve maharetleri kullanmada sorun yaşıyorsa; zaten konuştuğunda, akıcı ve düzgün konuştuğu halde, sorulara karşılık verirken birebir beceriyi gösteremez ve tutuklaşır, mevzuyu geçiştirmeye çalışır. Yürürken, koşarken bir şeylere takılır, yalpalarlar. Çabuk yorulur, yanılgılı ve ağır müellifler.

Please follow and like us:
Pin Share
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir