<
<
<
<
Genel Sağlık

Nüfus yaşlandıkça onlara duyulan muhtaçlık da artıyor…

Uzmanlar, nüfusun yaşlanacak olması nedeniyle kalp ve damar sağlıksızlıklardan kaynaklı ölümlerin 400 bin düzeyine ulaşacağına dikkat çekiyor. Bu durum, donanımlı sıhhat işçisine olan gereksinimin artacağını gösteriyor. Perfüzyonistler de gereksinim duyulacak meslek kümelerinden biri. 2011 yılında meslek tarifinin yapılmasına karşın alanın az bilindiğine dikkat çeken çeken uzmanlar, bu alanda yetişenlerin yapay kalp teknolojilerinde, kalp-akciğer nakil ünitelerinde ve organ muhafazasının yapılacağı her türlü cerrahide vazife alabileceğini belirtiyor.

Üsküdar Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Kısım Lideri Dr. Öğr. Üyesi Zehra Akgün, Türkiye’de az bilinen perfüzyonist mesleği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2011 yılındaki kanun ile meslek tarifi yapıldı

Perfüzyonistliğin çok bilinen bir meslek olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Zehra Akgün, “26 Nisan 2011 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6225 sayılı kanun ile perfüzyonist mesleğinin tarifinin yapıldı. Kanunun çıkmasına rağmen mecburî kılınan nitelikte eğitimi almış mezun perfüzyonistlerin olmamasının bu kısmın öncelikle açılmasında tesirli olduğunu söyleyebiliriz. Kanun ile perfüzyonistlerin kalp akciğer makinesini kullanarak vücut dışı kan sirkülasyonunu yöneten meslek mensupları oldukları belirtildi. Bu program mekanik kalp takviye aygıtlarının idaresinde, yapay kalp teknolojilerinde, kalp-akciğer nakil ünitelerinde, organ müdafaasının yapılacağı her cins cerrahide, izole organ kemoterapisinde misyon alabilecek düzeyde teorik ve pratik donanıma sahip insan gücünün yetişmesini sağlayacaktır.” dedi.

Yapıcı ve yaratıcı bireylerin yetişmesi amaçlanıyor

Perfüzyon lisans eğitimi ile yapan, yaratıcı, eleştirici düşünme yeteneğine sahip, edindiği bilgi ve maharetleri klinik uygulamalarda kullanabilen, bilim ve teknoloji ortasındaki bağlantıyı kurabilen bireyler yetiştirmenin amaçlandığını tabir eden Akgün, “Perfüzyon tahsili, öğrencilerin yapacakları çalışmalarla bilgiye kendilerinin ulaşmalarını, edindikleri bilgileri tahlil edebilmeleri, bu bilgilerden yaratıcı taraflarını geliştirerek, yararlanabilmelerini ve yanlışsız kararlar verebilmelerini sağlamalı. Bu kapsamda, perfüzyonla ilgili bilgilerin düzeyi ve yeterlilik seviyesinin son derece kıymetli olduğundan bahsedebiliriz.” diye konuştu.

Önümüzdeki yıllarda perfüzyonist gereksinimi artacaktır

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Akgün, dünyada ve Türkiye’de vefat nedenlerinin başında kalp ve damar sağlıksızlıklarının geldiğini hatırlatarak kelamlarına şöyle devam etti:

“Dünyada yılda 17 milyon, Avrupa Birliği’nde yılda 2 milyon, Türkiye’de ise 200 bin dolayında kişi kalp ve damar sağlıksızlıklarına bağlı nedenlerden kaynaklı hayatını kaybediyor. Türkiye’de genç nüfus yapısına rağmen ölümlerin yüksek oranda görülmesi, önümüzdeki yıllarda nüfusun yaşlanması ile birlikte daha yüksek boyutlara ulaşacağı iddia ediliyor. Türkiye’de 65 yaş üzerindeki nüfus yaklaşık yüzde 5 kadarken önümüzdeki 10-15 yılda bunun iki katına çıkacağı, buna paralel olarak kalp ve damar sağlıksızlıklardan kaynaklı ölümlerin 2020 yılına gerçek 400 bin dolayına yükseleceği öngörülüyor. Münasebetiyle bu alanda çalışan donanımlı sıhhat çalışanına muhtaçlık artacaktır.”

Kamuda ve özel sıhhat kuruluşlarında çalışabiliyorlar

Perfüzyon Kısmı lisans mezunlarının kalp ve damar cerrahisi bulunan kamu sağlıksıznelerinde, üniversite sağlıksıznelerinde, eğitim araştırma sağlıksıznelerinde, özel sıhhat kuruluşlarında ve medikal dalda misyon yapabildiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Zehra Akgün, “Yaşam uzunluğu öğrenmeye açık, müspet yaklaşım göstererek kadro arkadaşlarıyla ahenk içinde çalışacak, sorun çözme yeteneğine sahip, bağlantı mahareti yüksek, sıkıntılara akılcı tahliller üretebilecek, mesleksel yayınları ve teknolojiyi takip ederek bilimsel gelişimini canlı tutacak, uzun müddet kapalı ortamda ve ağır bakımda çalışabilecek, nöbet sistemine ahenk sağlayacak, gerektiğinde kısa ve uzun uzaklık transport süreçleri için seyahat edebilecek, etik kurallara saygılı ve sıhhatsiz haklarına hassaslık gösterecek adaylar bu kısmı tercih edebilir.” diye konuştu.

Perfüzyon Kısmı bilim insanlarının yetişmesinde rol alacak

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon Kısmı Lisans Programı’nın Türkiye’de bu alanda muhtaçlık duyulan perfüzyon uygulamalarının geliştirilmesinde rol alacağını söz eden Akgün, “Güncel teknolojik gelişmeleri takip edecek ve alanında yetişecek insan gücü ile bilhassa cerrahi alanda vazife alan tabiplere ameliyat esnasında alanına teorik ve pratik olarak hakim işçiler yetiştirilecek. Ülkemizde kelam konusu alanda eğitimde mevcut sorunların tahlili için akademik düzeyde yapılacak araştırmalara da muhtaçlık duyuluyor. Bu program, alanda gereksinim duyulan bilim insanlarının yetiştirilmesinde kıymetli bir rol üstlenecektir.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı<br>
hasta yatağı kiralama

Please follow and like us:

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir