<
<
<
<
Genel Sağlık

Migren

Akupunkturla başağrısı ve migren tedavisi
Migren %80 oranında kalıtımla geçen, her yaşta başlayabilen, kısa ve uzun aralıklarla tekrarlayabilen, periyodik, hemikranial (yarımbaş ağrısı), zonklayıcı başağrısıdır. Genelde bulantı, kusma, fotofobi (ışığa hassasiyet) ve sese hassasiyet sözkonusudur.

  • Tansiyon tipi (tension); başağrıları yaygın, devamlı, ense yahut alın ve “bant şeklinde” olmaya meyillidir.
  • Artmış baş içi basınca yahut tümöre bağlı başağrıları, ekseriyetle migren üzere çok ağrılı değildir. Uyumakla genelde rahatlamaz. Evvelden hiç başağrısı çekmemiş ileri yaşta bir beşerde ansızın başlar yahut daima tıpkı tarafta devam eder.
  • Birtakım migrenlerde ağrının geldiğini bildiren ikaz devresi yoktur, kimilerinde vardır ( Işığa hassas göz bulguları, bulantı, kusma )

Migren Oluşumu (FİZYOPATOLOJİSİ)

  • Evvel kanda serotonin artışı olur. Metabolitleri böbreklerden atılır.
  • Kanda serotonin düzeyi düşer. Baştaki – bilhassa şakaktaki – yüzeyel temporal arterde genişleme olur.
  • Bu damarlardaki ağrı reseptörleri (alıcıları) hassaslaşır.
  • Damar duvarlarındaki ağrı reseptörlerinin gerilmesi ile şiddetli ağrı oluşur.
  • Bu baş içi değişiklikler, beyin zarındaki irritasyon bulantı, kusma, ışığa hassasiyete sebep olabilir.
  • Düzgünleşme devrinde plazma serotonin düzeyi olağana iner ve damar çapları olağana dönmeye başlar.

Akupunktur uygulaması ile;
Migren krizinde düşen plazma serotonin düzeyinde artışa sebep olur. Bu düzey dengelenir.
Serotonin düzeyi istikrarda olduğu için temporal arterde dilatasyon gelişmez. Kanda özgürleşen ağrı uyaranlarının konsantrasyonu akupunktur uygulaması ile düşer.
Migrene sebep olan olaylar zinciri, biyokimyasal unsurların plazma konsantrasyonlarının olağan kıymetlerde olması ile kırılmış olur. ( Akupunkturun homeostatik – dengeleyici- etkisi)
Migreni geçirmek için çağdaş tıp, ilaçların yan tesirlerini kabul etmek zorunda kalmaktadır. Bunun yanında tedavi olarak ilaç kullanmakla sağlıksızlık büsbütün iyileşmemekte, yalnızca nöbetlerin sıklığında azalma sağlanabilmektedir.
Migren tedavisinde Akupunktur
Migren tedavisinde akupunktur uygulamasının kullanılmasında, olgunun migrenden büsbütün kurtulma bahtı %80’lerin üzerinde bulunmaktadır. Bu tedaviyi uygulayanlar olarak bu muvaffakiyet oranı hepimizce bilinmektedir.
Her geçen gün, ilmi çalışmalar yapılarak aydınlığa kavuşturulması için uğraş verilen akupunkturun sayısız fenomeni şimdi açıklığa kavuşturulamamıştır. Lakin bu durum, akupunkturun varlığının ve tedavide uygulanabilir oluşunun göz arkası edilmesini haklı göstermez.

Please follow and like us:
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir