<
<
<
<
Genel Sağlık

Major Depressif Bozukluk Nedir? Depresyon Tedavisi

Günümüz yaşantısında şahıslar gerilimli bir hayat sürmektedirler.İş yaşantısı ve iş yaşantısında yaşanan külfetler başlı başına bir dert kaynağıdır.Ayrıca maddi açıdan yaşanan dertlerde bireylerde gerilim faktörü olmaktadır.Yaşanan tüm problemler şahısların toplumsal yaşantılarına da yansımakta ve hayattan keyif almayı olumsuz olarak etkilemektedir.Fakat yaşadığımız kahırlar her vakit teşhis alabilecek boyutta değildir,bazen yaşadığımız aksilikler süreksiz bir süreçte olabilmektedir.Bu yaşanan badirelerin ve genel mutsuzluk halinin teşhis alabilecek seviyede olup olmadığına aşağıda ki teşhis ölçütlerinden kaçını taşıyıp taşımadığımız ile karar verebilir ve tedavi halini belirleyebiliriz.

MAJOR DEPRESSİF EPİZOD TEŞHİS ÖLÇÜTLERİ (DSM-IV-TR’ye göre):

A-İki haftalık bir periyot sırasında, daha evvelki fonksiyonellik seviyesinde bir değişiklik olması ile birlikte aşağıdaki semptomlardan beşinin (yada daha fazlasının) bulunmuş olması; semptomlardan en az birinin ya depressif duygudurum yada ilgi kaybı yada artık zevk alamama olması gerekir.

1- Çabucak her gün, yaklaşık gün uzunluğu süren depressif his durum,

2- Çabucak her gün, yaklaşık gün uzunluğu süren, tüm etkinliklere karşı (yada çoğuna) ilgide besbelli azalma yada artık bunlardan eskisi üzere zevk alamaması,

3- Kilo alımı yada kilo kaybı,

4- Çabucak her gün, insomnia (uykusuzluk) yada hipersomnia (aşırı uyku) olması,

5- Çabucak her gün, psikomotor ajitasyon yada retardasyonun olması,

6- Çabucak her gün, yorgunluk-bitkinlik yada güç kaybının olması,

7- Çabucak her gün, değersizlik, çok yada uygun olmayan suçluluk hislerinin olması,

8- Çabucak her gün, düşünme yada kanılarını makul bir bahis üzerinde ağırlaştırma yetisinin azalması yada karasızlık,

9- Yineleyen mevt kanıları, yineleyen intihar etme kanıları ve intihar etmeye yönelik tasarılarının olması.

B- Mix epizod dışlanmalı,

C- Bu semptomlar, klinik açıdan bariz bir probleme yada toplumsal-mesleki alanlarda yada değerli öteki fonksiyonellik alanlarında bozulmaya neden olması.

D- Unsur kullanımı ve genel tıbbi durumun tesirleri ekarte edilmiş olmalı,

E- Yas’a bağlı durum ekarte edilmeli.

MAJOR DEPRESSİF EPİZOD SEMPTOMLARI (DSM-IV-TR’ye göre)

A-Emosyonel alanda

1- Depressif duygudurum hali

2- Hiçbir şeyden zevk alamama

B-Vejetatif alanda

3- İştahta azalma/artma

4- Uykusuzluk/aşırı uyku

5- Psikomotor retardasyon/ajitasyon

6- Yorgunluk-bitkinlik/Enerji kaybı

C-Kognitif alanda

7- Suçluluk, değersizlik kanıları

8- Konsantrasyon zahmeti

9- Mevt kanıları

Şayet sizde kendinizi genel bir depresyon hali içinde hissediyorsanız ve üstteki teşhis ölçütlerinden en az beşini ya da daha fazlasını yaşıyorum diyorsanız kesinlikle bir uzmandan dayanak almalı ve bu durumdan kurtulmanın yollarını aramalısınız

Please follow and like us:
Pin Share
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir