<
<
<
<
Diş Sağlığı

Kısa Müddetli Dinamik Psikoterapi

Kısa Periyodik Dinamik Psikoterapi

TLDP (Time-Limited Dynamic Psychotherapy)

Freud’ la başlayan psikoterapi tarihi, günümüzde tanımlanmış, netleştirilmiş,

çerçevesi çizilmiş 400’ e yakın psikoterapi tekniğine ulaşmıştır. Neredeyse sınırsız sayıda

psikoterapi sistemi olsa da temelinde tüm teknikleri dört ana kümede toplayabiliriz.

En eski psikoterapi tekniği hiçbir teknik ve kuramın bulunmadığı periyotlarda

gelişmeye başlayan, hala de birçok ruhsal sıkıntıda yararlandığımız, insan davranışlarını

gözlemleyerek bunlardan mana çıkarma ve oradan sonuca gitmeye yönelik davranışçı

İlerleyen periyotlarda algı süreci, zihnin çalışma prensipleri, algıyı kıymetlendirme,

hafıza ile ilgili laboratuvar çalışmaları sırasında ulaşılan bilgiler sonucunda bilişsel terapiler

Bilinçdışı kavramını ve savunma düzeneklerini ortaya koyan Freud’la ise ödipal

periyodu odağına alan dinamik psikoterapi ve psikoanalitik psikoterapi doğmuştur. Bu ekole,

anne çocuk ortasındaki bağlanmaya dikkat çeken obje bağlantıları kuramıyla Melanie Klein farklı

bir perspektif kazandırmış, ego psikolojisi, farklı bağlanma tarzları ve bunların nörobiyolojik

açılımlarının anlaşılmasıyla çok varlıklı bir dinamik bakış açısı yakalanmıştır. Bu dinamik

döngü, davranışsal ve bilişsel çarpıtma ve şemalarla birlikte işlemektedir.

Bu bağlamda günümüzde yıllar alan psikoterapi süreçlerinin yerini, olabilecek en

büyük değişimi değil, mevcut kaynaklarla en süratli ve kısa müddette ulaşılabilecek en büyük

değişimi gerçekleştirmeye yönelik kısa periyodik ya da mühleti hudutlu psikoterapiler almaya

başlamıştır. Kısa Periyodik dinamik psikoterapiler çok âlâ sonuçlar verebilmektedir.

Kısa Müddetli dinamik psikoterapi, genel çerçevesi psikodinamik olmakla birlikte obje

ilgileri ve kendilik psikolojisi kuramlarını içine alan, yeni kişilerarası alakaları bilişsel

davranışçı yaklaşımda harmanlayan esnek bir psikoterapi tekniğidir.

Psikiyatrik araştırmalarda ayaktan tedavi gören sağlıksızların büyük çoğunluğunun

tedavileri için kısa vadeli tedavileri seçtiklerini saptanmıştır. Bu danışanlarımız birçok kere

duygusal acılarının bir an evvel bitmesi gereksinimindedir.

Kısa vadeli terapiler bu danışanlar için ülküdür. Mühleti hudutlu dinamik psikoterapilerde

terapinin başlangıç, orta ve son yapılandırması bulunduğundan danışanlar tedaviyi

sonlandırmaya daha istekli olmaktadırlar. Terapiyi sonlandırmak için aşikâr bir vakit verilmesi

sağlıksızların terapiye bağımlı olurum dehşetlerini azaltmakta, terapiyle ilgili kaygılarını

Kısa müddetli dinamik psikoterapide sonlu odak ve hudutlu gaye vardır. Bu müddeti hudutlu

dinamik psikoterapileri açık uçlu psikoterapi yahut psikoanalizlerden ayıran en kıymetli

Odak çatışmalı çekirdek bağlar teması, rol-ilişki modelleri, çözülmemiş ödipal

çatışmalar plan formülasyon metodu, döngüsel maladaptif örüntü üzere çeşitli

formülasyonlarla saptanır.

Kısa Vadeli dinamik psikoterapilerin başka özellikleri vakit konulması, terapötik

mutabakat, çabucak müdahale, planlanmış bitiş vakti, optimistlik ve mukaveledir. Kısa vadeli

terapilerde azamî seans sayısı 20’dir.

Kısa periyodik terapiler mühlete hassas, aktif vakitli, uygun maliyetli taraflarıyla öne

çıkarlar. Ego gücü, motivasyonu ve obje münasebetleri yüksek seviyede olan danışanlar kısa

terapilerden daha düzgün yararlanırlar. Kısa vadeli dinamik psikoterapi çocukluk anıları, davranışın

bilinçdışı belirleyicileri, çelişkiler, transfer üzere temel psikanalitik kavramlar üzerine kurulmuş

olsa da, metapsikolojik modellere ya da Odipus kompleksi üzere çıkarımsal kavramlara girmez.

Sağlıksıznın güçlü istikametleri vurgulanarak terapötik süreç gerçeğe dayalı tutulur.

Artık ve burada alakasına konsantre olunur.

Kısa müddetli terapilerde terapistler en az radikal müdahaleyi tercih eder, gelişimsel

yetişkin bakış açısına sahiptir, birtakım terapi modellerindeki sonsuzluk kavramını kabul etmez,

hayat gerçekliğini ve günlük hayatı her vakit terapide olmaktan daha kıymetli görür.

Kısa Müddetli dinamik psikoterapinin temel prensibi terapist ile danışan ortasında gelişen

alakayı kullanarak, danışanın kendisiyle ve başkalarıyla olan etkileşiminde değişiklik

Kısa periyodik terapilerde esnek bir yaklaşım sağlayan Kısa Müddetli dinamik psikoterapi sıkıntı

sağlıksızların tedavisinde rahatlıkla tercih edilebilir.

Kişilik bozukluklarında ve kronik şahıslar ortası bağ ve bağlantı sorunlarında

epey tesirli bir psikoterapi usulüdür.

Kısa vadeli dinamik psikoterapide semptomlar üzerinde durulmaz.

Emel kişinin kendisiyle ve diğerleriyle münasebet kurma halini değiştirmek yani kişinin

karakter yapısında değişikliğe gitmektir.

Kısa müddetli dinamik psikoterapi uygulamaları ruhsal farkındalığa sahip, yeni fikirlere

açık, iç müşahede yapabilen, şikayetlerini sınırlayabilen, değişim için motivasyon sahibi, kendine

karşı dürüst, tedavinin sonuçlarına dair gerçekçi beklentileri olan danışanlarda kâfi olur.

Kısa Müddetli dinamik psikoterapi modernist görüşe sahip olup olaylara kişilerarası

perspektiften bakar.

Şahıslar ortası sorunlarda de, doğumdan sonra yaşayabilmek için muhakkak bir müddet

diğerlerine bağlı olduğumuz gerçekliğinin rolü büyüktür. Kendimize bakış açımız ve kendimizi

nasıl hissettiğimizin, diğerlerine nasıl davrandığımız ve dünyayla olan ilgimizin altında bu

Bireyin çocukluk çağında, ebeveynlerine inançlı bağlanması anksiyetenin olumsuz

tesirlerini değiştirmekte, sağlıklı gelişimi güçlendirmektedir.

Bu devirde kodlanan deneyimsel ve bilişsel şemalar binanın temelini oluşturmakta,

bu alt yapı kişinin ileri periyotlarındaki şahıslar ortası bağlarında duygusal bağı müdafaa ve

sürdürmekte birincil rolü almaktadır.

Kısa Periyodik Dinamik Psikoterapide ise bu sürecin muhakkak bir noktada bitmediği,

bireylerin başkalarıyla etkileşimi sırasında dinamik olarak değiştiğine inanılır.

Kişinin ilişkisel özellikleri hayatın birinci yıllarında şekillense de, kişinin bu üslubu

sürdürüyor olması onun yeni yetişkin hayatıyla pekişmektedir.

Örneğin, çocukluğunda sakin ve yumuşak başlı, boyun eğici bir yaklaşım geliştiren bir

danışan, yetişkinlik devrinde de hayatına yanlış, otoriter, dogmatik, cezalandırıcı şahısları

sokmakta, “vur ensesine al ağzından lokmayı” bağ şeklini terk edememektedir.

Bu stil, karşısındaki insanları daha baskın ve zorbaca davranmaya davet

etmekte, bir kısır döngüye girilmektedir. Bu reaksiyonlarla karşılaşan danışan kendini

alıştığı ortamda hissetmekte, lakin ruhsal istikrarı için için bozulmakta, içindeki

huzursuzluk büyümektedir.

Kısa Vadeli Dinamik Psikoterapi bu temelde çalışır ve bugüne vurgu yapar.

Erken periyotta yerleşen bozuk etkileşimler bugün de korunuyorsa, kişi bunu bugün

Geçmişteki çelişki ve acı gerçeklerin ortaya çıkarılmasına vakit harcamak yerine

bugün üzerinde çalışılmalı ve süratle sonuca gidilmelidir.

Kısa periyodik dinamik psikoterapiler bu taraflarıyla, ruhsal sıkıntıların tedavisinde süratli

ve ekonomik tahliller sunmakta ve sıklıkla tercih edilir hale gelmektedir.

hasta yatagi kiralama

Please follow and like us:
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir