<
<
<
<
Genel Sağlık

Kaygı hayatınızı yönetmesin, siz kaygıyı yönetin

Korkunun, hayatta kalmada değerli bir tesire sahip olduğunu belirten uzmanlar, dehşet hissinin tehdit olarak algılanan durumlar karşısında ortaya çıktığını ve kaç reaksiyonuna yol açtığını söylüyor. Kaygı anında kan basıncı artışı, kalp atışı ve teneffüs hızlanması, ağız kuruluğu üzere belirtilerin görüldüğünü tabir eden Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir Yağız, dehşetin birçok his durum bozukluğuyla da bağlı olduğuna dikkat çekiyor. ‘Korkudan korkmak’ olarak tanımlanan panik bozukla sıkça karşılaşıldığını vurgulayan Yağız, dehşetleri yönetebilmek için kesinlikle uzman dayanağı alınmasını öneriyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Sağlıksıznesi Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir Yağız, dehşet duygusu hakkında açıklamalarda bulundu ve kaygı duygusu ile bağlantılı öteki duygudurum bozukluklarına değindi.

Hayatta kalmak için endişe duygusu önemli

Korkunun, hayatta kalmada kıymetli bir tesire sahip olan epeyce güçlü bir his olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir Yağız, “Psikolog Paul Ekman, üniversal olarak insanlığın tüm kültürlerinde tecrübelenen 6 temel his olduğunu belirtiyor. Bu hisleri; memnunluk, keder, iğrenme, şaşkınlık, öfke ve endişe hisleri olarak sınıflandırıyor. İlerleyen periyotlarda ise bu sınıflandırmaya heyecan, mahcubiyet, utanç ve gurur üzere hisleri da ekliyor. W.G. Parrot ise toplumsal psikoloji bağlamında hisleri incelediği kitabında birincil his olarak tecrübelenen endişeye gerginlik ve dehşet üzere ikincil hislerin da eşlik ettiğini belirtiyor.” dedi.

Korku, tehdit olarak algılanan durumlar karşısında ortaya çıkar

Korkunun, bir tehlike yahut tehdit algısı karşısında ortaya çıktığını tabir eden Yağız, “Karşıdan karşıya geçerken size süratle yaklaşan bir otomobil varsa, burada hissedilen dehşet fonksiyoneldir ve hayatta kalmada değerli bir tesire sahiptir. Bir başka deyişle endişe, işlevsel olarak tehlike karşısında insanı harekete geçiren bir alarm sistemi fonksiyonunu görür. Sempatik sistem devreye girer. İçsel ya da dışsal uyaran amigdala tarafından tehlikeli olarak algılanır ve bu tehlike iletisi hipotalamusa, hipofiz bezine, adrenalin ve başka iç salgı bezlerine ulaşır. Kan basıncı artar, kalp atışı ve teneffüs hızlanır. Ağız kuruluğu artar, göz bebekleri genişler. Bilişsel olarak algılanan tehdide bağlı olarak kişinin fizyolojisinde; kaslarda gerginlik yahut karın ağrısı üzere somatik (bedensel) birtakım değişimler olur. Davranışsal açıdan bakıldığında kaygı duygusu kaç yansısına yol açar. Bedenimizdeki kan, kol ve bacaklarımızdaki büyük kas kümelerine atak ederek vücudumuzu davranışsal bir reaksiyon olan kaçma davranışını gerçekleştirmeye hazırlar. Yani endişe, kişinin tehdit olarak algıladığı bir durum karşısında ortaya çıkan bir histir ve birtakım kaçınma davranışlarına sebep olabilir.” biçiminde konuştu.

Kaygı, çözümlenmemiş korkudur

Korku ve dert ortasındaki ayrıma değinen Yağız, “Korku hissinin daha çok şu an ile ilgili olduğunu, tasanın ise gelecekte tehdit oluşturabilecek bir duruma karşı oluştuğunu söyleyebiliriz. Bir diğer kaynağa nazaran ise dert, çözümlenmemiş kaygı olarak ele alınır. Kişi geçmiş tecrübesinde algıladığı tehdit ile birlikte yaşadığı endişe sonucunda gelecekte de emsal durumlar ile müsabaka ihtimaline karşı tasa duyabilir. Endişe, ekseriyetle gerçeklik ile kontaklı yaşamsal bir tehlike ile bağlantılıdır. Tasa ise somut bir tehlike olmamasına rağmen kişinin yaşadığı huzursuzluk ve tedirginlik ile karakterizedir.” açıklamasını yaptı.

Korku hissinin gelişimi üç ana olguya bağlı

Psikodinamik açıdan dehşet hissini kıymetlendiren Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir Yağız, “Freud bilhassa çocukluk çağı üzerinde durmuş ve üç olguyu vurgulamıştır. Birincisi, bebeklik periyodunda bakım veren objenin yani değerli kişinin yokluğu ve bu kişinin muhtaçlıkları karşılama temelinde eksikliğinin yol açtığı endişe tarafındadır. Başka olgu, çocuğun onaylanmaması ya da sevginin kaybı sonucunda karşılaştığı dehşet istikametindedir. Son olgu ise, çocuğun yaşadığı kastrasyon anksiyetesi, ağır utanç, suçluluk ve mutsuzluğun kaygıya yol açtığı tarafındadır.” dedi.

İleri devir psikodinamik teorilerin ise bilhassa erken periyot bağlantılar sonucu oluşan benlik kavramına odaklandığını kelamlarına ekleyen Yağız, “Yeterince yeterli, sıcak ve ilgili bakım vermenin tersine, katı ve eleştirel bakım verene sahip çocukların kırılgan bir benlik geliştirdiği söz edilir. Yetişkinlik periyodunda ise kırılgan benliğini adeta saklamaya çalışan şahıslarda gerilim karşısında öfke üzere hisler meydana gelebilir. Bu noktada gerilim ile başa çıkma stratejileri gelişmeyen bireylerin yetersiz hissettiği ve hasebiyle korku yaşadığı söylenebilir.” diye konuştu.

Korku şuurlu, tasa bilinçdışı savunmayı harekete geçiriyor

İnsanın en temel gereksinimlerinden birinin güvenlik duygusu olduğunun altını çizen Yağız, “Bu nedenle insan bilinmeyenden, meçhullükten yahut kendisine yabancı gelenden korkar. Kişi endişe karşısında şuurlu olarak savunma amacıyla kimi tedbirler alırken, tasa hissinde bilinçdışı savunma düzenekleri devreye girer.” dedi.

Yağız, dehşetin ne vakit bir rahatsızlık olarak görülmeye başlanacağı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Eğer artan kaygı ve dert duygusu günlük hayatın fonksiyonelliğini bozuyorsa ve baş etmede zahmetler yaşanıyorsa kesinlikle bir uzman tarafından takviye alınmalı.”

Korkudan korkmak yaygın görülüyor

Klinikte en sık karşılaşılan korku bozukluklarına bakıldığında panik bozukluğun öne çıktığını vurgulayan Yağız, “Panik bozukluğun semptomlarına baktığımızda ise rastgele bir uyaran olmaksızın birdenbire ortaya çıktığını görüyoruz. Tehdit algısının oluşumuna sebep olabilecek durumlar dahi tehdit olarak algılanır ve hasebiyle panik yaşanır. Şahısta çok dehşet uyanır. Bir başka deyişle panik bozukluk, ‘korkudan korkmak’ olarak tanımlanabilir. Bedensel duyumlara yönelik çok hassaslık ve bu duyumları felaketleştirerek yorumlama ile karakterizedir.” diye konuştu.

Korku hayatınızı yönetmesin, siz kaygıyı yönetin

Travma sonrası gerilim bozukluğunun da dehşet duygusu ile bağlantılı olduğuna değinen Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir Yağız, “Geçmişte tecrübelenmiş travmatik olaya bağlı yaşanılan kaygı ve dert duygusu travmatik gerilim bozukluğuna sebep olabilir. Fobiler ise fobinin objesi hakkında edinilmiş bilgiler ve davranışsal açıdan çeşitli öğrenmeler aracılığıyla oluşur ve tekrar kaygı duygusu ile bağlantılıdır.” dedi.

Tüm bunlara ek olarak agorafobi, toplumsal anksiyete, ayrılık anksiyetesi üzere durumların da endişe ve telaş duygusu ile alakalı olduğunu belirten Yağız, kelamlarını şöyle tamamladı:

“Kişiye özel tedavi yolları ile telaş bozukluğu tedavisi terapi sürecinde ele alınabilir. Dehşetin hayatınızı yönetmesine değil kaygıyı yönetmeye kararlıysanız, bireye özel tedavi anlayışı ile yürütülen terapi süreçlerinden faydalanabilir ve fonksiyonel başa çıkma kaynaklarınızı keşfedip öğrenebilirsiniz.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

<br>
steroid satın al

Please follow and like us:
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir