<
<
<
<
Genel Sağlık

Holistik tıp, çağdaş tıbbın alternatifi midir?

Holistik tıp, çağdaş tıbbın teşhis ve tedavi yollarının yanı sıra faal ve bilimsel doğal usullere de yer veren bir tıp yaklaşımıdır. Hedef, sıhhat problemlerinin tahlilinde öncelikle, en az yan tesirli ve doğal yolları kullanmak ve yalnızca sağlıksızlık bulgularını süreksiz bir müddetle gidermek yerine sıkıntıların kökenine inerek tedavi etmektir. Hasebiyle, holistik tıp, çağdaş tıbbın alternatifi değil, onu da içeren daha esaslı bir sıhhat modelidir.

Doğal tedavilerin hangileri holistik tıp kapsamındadır?

Bilimsel süzgeçten geçmiş her güzelleşme metodu, holistik tedavinin modülü haline gelebilir. Burada değerli olan, ruh-beden bütünlüğünün tedavinin odak noktası olarak kalmasıdır. Koroner arter sorunu olan bir sıhhatsiz, damar genişletme operasyonlarının yanı sıra, ruhsal rahatlama yoluyla kan basıncını düşürmek, yangısal süreçleri denetim altına almak için için gevşeme antrenmanları ve meditasyondan yararlanabilir. Akupunktur yardımıyla da, nörotransmitter istikrarı sağlanıp, azamî güzelleşme potansiyeline ulaşılabilir.

Doğal metotlardan, benim bilhassa başarılı bulduğum ve uyguladıklarım ortasında, hipnoterapi, meditasyon, faal imgelem, Japon psiko-ruhsal gelişim teknikleri, nefes eğitimi, Klâsik Çin tıbbı ve akupunktur, homeopati ve fitoterapi (bitkisel tıp) bulunmaktadır. Bu prosedürlerin ortak özellikleri, hepsinin, bilimsel araştırmalara bahis olmuş ve etkinliklerinin gösterilmiş olmasıdır. Bu ortada, doğal metotlarla ilgili bilimsel bilgilerin sayısının şimdi çok sonlu olduğuna dikkat çekmek isterim.

Hangi sağlıksızlıklar holistik tıp tarafından tedavi edilebilir?

Kalp-damar sağlıksızlıkları, ülser, kolit, artritler, nörolojik yıkım sağlıksızlıkları, migren, bayan sağlıksızlıklarının pek birçok, menopoz bulguları, panik, anksiyete bozukluğu, depresyon, kanser üzere çabucak tüm sağlıksızlıkların tedavisinde holistik tıp tesirlidir.

Ayrıyeten, genel ruh-beden sıhhati takip ve korunmasında da çok fonksiyoneldir. Kişinin sıhhat seviyesi ne olursa olsun, hayat kalitesi üzerinde olumlu tesir yapar.

Holistik Tıp konusunda yasal düzenlemeler nelerdir?

A.B.D.’de Holistik Tıp Birliği, 1978 yılında kurulmuştur (American Holistic Medical Association). Gayesi, holistik tedavilerin çerçevesini çizmek, muhakkak bir disiplin içinde öğrenilir ve uygulanır olduğunu garanti altına almak ve sistemi tanıtıp yaygınlaştırmaktır. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde holistik tıp oda ve birlikleri açılmaktadır.

Doğal tedavi sistemlerinin bilimsel kıymetlendirme kapsamına alınmasında en kıymetli adım, 1991 yılında Amerikan Ulusal Sıhhat Enstitüsü tarafından atılmış, artık çok geniş bir bütçeye sahip olan ve doğal tıp konusunda sayısız bilimsel çalışmayı denetim ve finanse eden Tamamlayıcı ve alternatif Tıp Ulusal Merkezi açılmıştır.

Avrupa ve Amerika’nın en düzgün üniversitelerinde holistik tıp departmanları açılmakta, en gelişmiş sağlıksıznelerinde uygulanmaktadır. Amerikan halkının yarısından fazlası, holistik sıhhat hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Ülkemizdeyse, şimdi sırf akupunktur konusunda yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Holistik hekimin başka hekimlerden farkı nedir?

Holistik hekim, standart tıp eğitiminin yanı sıra, bilimsel aktifliği gösterilmiş, önemli doğal tıp yolları konusunda da eğitim almış olan tabiptir.

Dünyanın pek çok lisanında, örneğin Japoncada, hekim manasına gelen ‘’sensei’’ sözcüğünün açılımı, ‘’öğretmen’’ demektir. Tarih boyunca tabip, bireylerin ve toplumların olumlu istikamette değişimlerinde, önderlik eden bir öğretmen olmuştur.

Meğer günümüzde, sıhhatsiz ve tabip ortasındaki dayanışma kopmuş; doktorlar, sağlıksızlarına, arızası giderilmesi gereken birer makine üzere yaklaşan teknisyenlere dönüşmüştür. Holistik tıp bu yaklaşımın yerine, çok daha insancıl ve etik bir münasebet kurulmasını gayeler. Sıhhatsiz ve doktor, ast-üst ilgisi yerine, eşit ve dayanışmacı bir işbirliği kurar. Holistik tedavide, kullanılan formüller kadar terapistin kişiliği de büyük kıymet taşır.

Yeterli bir holistik tabibin yetişmesi, çok daha uzun vadeli bir eğitim, yatırım ve emek ister. Günümüz tıp eğitimi şimdi bunu sağlamaktan uzaktır. Bu nedenle, dünyada hala, kendi harikulâde çaba ve emekleriyle yetişmiş çok az sayıda gerçek holistik doktor vardır.

Holistik tıp, ruh sıhhati konusunda nasıl bir yaklaşım içindedir?

Doğumla başlayıp mevtle biten hayat seyahati, çağdaş vakitlerde epey şiddetli bir serüvene dönüşmektedir. Teknolojik gelişmeler, bir yandan hayatı kolaylaştırırken, öteki yandan bildiğimiz tüm kıymet ve mana kalelerini yıkmaktadır. Aidiyet, tek ruh olma hisleri, dünyayı değiştirme ve daha özgür, daha eşit ve daha coşkulu bir yer haline getirme umutlarımız giderek azalmakta ve yalnızlaşmaktayız.

Beşerler sıklıkla, sevmedikleri, neye yaradığını bilmedikleri işlerde çalışarak ömür tüketiyorlar. İntiharlar, boşanmalar artıyor. Yaşadığımızı hissetmek için, daha çok tüketmenin dışında, yapabileceğimiz pek bir şey olmadığına inandırılıyoruz. Giderek güçsüz ve çaresiz hissediyoruz kendimizi. Yorgun ruhlar, sıhhatsiz vücutlara dönüşüyor. Mutsuzlaşıyoruz.

Dünya Sıhhat Örgütü, 2020 yılı itibariyle, dünya genelinde kalp-damar sağlıksızlıklarından sonra gelen en değerli ikinci sağlıksızlığın depresyon olacağını bildiriyor.

Bilimsel datalar, mutsuzluğun yalnızca bir his durumu değil, birebir vakitte önemli bir sıhhat sorunu olduğunu ortaya koyuyor. İşte birtakım bulgular:

Mutsuz insanların kanlarında, gerilim hormonları olan kortisol, adrenalin ve noradrenalin seviyeleri yükseliyor. Bu durum Tip 2 diyabet (şeker sağlıksızlığı), kalp sağlıksızlığı ve yüksek tansiyona yol açıyor. Yara iyileşmeleri gecikiyor. Bedenin savunma sistemi zayıf niyet beşerler, enfeksiyonlara, alerjik akciğer ve cilt sağlıksızlıklarına, eklem romatizmasına ve kansere daha açık hale geliyorlar.

Mutsuzluk ayrıyeten, sigara, alkol, uyuşturucu, yeme bozuklukları üzere makus hayat alışkanlıklarına da yol açarak sıhhatimizi bozuyor.

Mutsuzluğumuza deva olarak bize, ilaçlar öneriliyor. Bu ilaçların birden fazla reçetesiz satılıyor, misafirliklerde ikram ediliyor. Meğer kullanıcıda zihinsel sakinlik yaratan, onları, yalnızca mutsuzluğu değil, memnunluğu da hissedemeyen robotlara dönüştüren, pek çok organın işlevini bozan antidepresanların kullanımında çok titiz olmak gerekiyor.

İnsanların problemlerinin olması çok olağan olduğu üzere, her duygusal badire da sağlıksızlık olmadığını unutmamak gerekli. Süratle değişen sağlıksızlıklı bir dünyada yaşamaya ve mana bulmaya çalışan insanların kendilerini makûs hissetmelerinden daha olağan ne olabilir?

Ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Thomas Szasz’ın dediği üzere: ‘’…akıl sağlıksızlığı fikri bugün temel olarak, şahsî ve toplumsal münasebetlerdeki problemleri gözden saklamak için kullanılmaktadır.’’

Duygu-mantık çatışmaları, ekonomik zorluklar, sevilen birinin kaybı, ilgi problemleri, maksat ve bedel krizleri, meslek telaşları, yaş dönümü buhranları (ergenlik, ileri yaş) üzere durumlarla karşılaştığımızda hakikat tahlil, ilaç kullanmak yerine, bize, yaşadığımız durum hakkında gerçek bilgiler kazandıracak ve kasvetimizi şefkatle paylaşabilecek bir kaynağa ulaşmaktır.

Şayet şanslıysak, bu kaynak yakınımızda bir akraba ya da dost olabilir. Fakat birçok kere, yakınlarımızın bizimle ilgili hususlarda taraflı olmaları yahut bizi sistemli olarak dinleyecek vakitten mahrum olmaları nedeniyle bu tıp bir seçenek mümkün değildir.

Dünyanın baş döndüren suratı ve ruhumuzun karmaşasıyla tek başına uğraş edememek, akıl sağlıksızsı olduğumuz manasına gelmez. Eğitimli, tecrübeli, bilge, hoşgörülü, kendi ömründe mana ve bütünlük oluşturabilmiş bir rehberle birlikte, ömrü daha manalı kılmak, ruh-beden sıhhatini düzeltmek için uğraş sarf etmek, lakin hakikaten aklı başında insanların yapacağı bir davranıştır. Holistik tabip, bu rehberliği sunar.

Holistik Ruh Sıhhati, bir psikiyatrik tedavi modeli değildir. İnsanın, beynindeki organik bir bozukluğa bağlı olarak zihinsel ve bedensel sağlıksızlıklara yakalanma mümkünlüğünün yaklaşık %3 olduğunu ve bu nedenle ilaçlarla tedavi edilmesinin birden fazla olguda bilimsel bir desteği bulunmadığını göz önünde fiyat.

Bireyin, his, fikir ve inanç haritasını, yaşadığı çevreyi, ekonomik şartlarının onu ittiği çıkmazları öncelikle ele alır. Ruhsal ve şahsî gelişim, insanın felsefi ve bilimsel eğitim yoluyla, kendisini tanıma ve gerçekleştirmesi ve böylelikle, sağlıklı ve doyumlu bir ömür sürdürmesi hedeflenir.

Holistik tıp yalnızca, sağlıksıznın kendisine ve etrafına ziyan verme mümkünlüğünün kelam konusu olduğu yahut vakit alıcı bir ruhsal gelişim programının beklenemeyeceği acil durumlarda psikiyatrik muayene ve ilaç kullanımını takviyeler. Bu tıp durumlarda, mesleğinde donanımlı bir psikiyatri uzmanıyla iş birliği yapılır.

Ruh sıhhatinin vücut sıhhatinden ayrılması ve tabip olmayan bireyler tarafından tedavi edilmesi yanlıştır. Birtakım vitamin-mineral eksiklikleri, kronik nörolojik bozukluklar yahut kanser üzere doku yıkımına yol açan sağlıksızlıklar da ruhsal sıhhati bozabilir. Tıp eğitimi almamış bireyler tarafından bu sağlıksızlıkların tanınamaması, ölümcül sonuçlar yaratabilir.

Holistik doktor, ruhsal yakınmalarla başvuran her sağlıksıznın fizikî sıhhatini da çok ihtimamlı bir muayeneyle kıymetlendirir. Tedavisini düzenler. Gerekli durumlarda sıhhatsiz, diğer uzmanlık alanlarına yönlendirilir.

Holistik Ruh Sıhhati programı, tabibin sağlıksızya uyguladığı ve çok kısa müddette onu sıkıntılarından kurtaracak bir sihirli formüller yumağı değildir. Sıhhatsiz ve doktor, bu programda birlikte çalışır. Sıhhatsiz, kendi iç dünyasını tanımak ve düzenlemek için, doktorun rehberliğinde efor gösterir.

Galileo’nun dediği üzere:

‘’Gerçekte kimse, kimseye hiçbir şey öğretemez. Siz ona sırf içindekileri bulmasında yardımcı olabilirsiniz.’’

Hiçbir olumlu ve gerçek değişimin, gerekli vakit ayrılmadan ve emek sarf edilmeden oluşamayacağını dikkate alarak, tedavide çok kısa müddette sonuç beklentisine girilmemelidir.

Çalışmalar; paylaşım, tartışma, günlük tutma, kitap okuma, hayalleri değerlendirmeyi içerir. hipnoterapi, meditasyon, derin gevşeme, nefes terapisi, akupunktur, homeopati ve bitkisel tıp, tek başına başvurulan metotlar değil, ruhsal gelişim sürecinde gerekli görülen zamanlardauygulanan yardımcı sistemlerdir.

Doğal tedavi formüllerini kullanan, tabip olan ve olmayan çok sayıda insan var. Bunlara güvenebilir miyiz?

Çağdaş tıp eğitiminin tarihçesinin, yalnızca birkaç yüz yıllık bir geçmişi olduğunu göz önüne aldığımızda, binlerce yıldır insan sıhhatinde kullanılan prosedürlerin hepsinin, tıp fakültesi mezunları tarafından keşfedilip uygulandığını söylemek elbette mümkün değildir. Şifalı otlarla tedaviden akupunktura, meditasyondan çağdaş tıptaki ilaçlara kadar sayısız usul, insanların doğayı ve insan vücudunu yakından ve dikkatle gözlemlemeleri sonucu geliştirilmiştir.

Bugün de, halk tababeti ismini verdiğimiz, dedelerimiz ve nenelerimizin sahip olduğu, kuşaktan nesile aktarılan son derece pahalı bir müşahede ve bilgi birikimi mevcuttur. Bundan yararlanmak gerekir. Batı’da, halk tababetinin yanı sıra, hayvanların hangi bitkilerden yararlandıklarını gözleyerek yeni ilaçlar keşfeden bilim adamları, dünyanın en saygın üniversitelerinin etnobotanik departmanlarında çalışmaktadır.

Burada hassas nokta şudur: Günümüz teknolojisi, bize sağlıksızlıkların nedenleri ve tedavileri konusunda, çok değerli bilgilere ulaşma imkânı vermektedir. Bu bilgiler sayesinde, yalnızca gözleme dayalı klasik formüllerle hudutlu kalmamız bir mecburilik olmaktan çıkmıştır.

Öte yandan, yalnızca teknolojiyle sonlu kalmak da, müşahedenin getirdiği çok kıymetli ve bireye has sağlıksızlık özelliklerinin atlanmasına yol açmaktadır. Bu durumda en doğrusu, tedavi eden kişinin, hem çağdaş tıp hem de klâsik doğal teşhis ve tedavi bilgilerine, güçlü bir biçimde hâkim olmasıdır.

Çağdaş tıp teşhis ve tedavi tekniklerini bilmeyen birisi, tümöre bağlı bir baş ağrısını yahut epilepsiyi otlarla tedavi etmeye kalkışabilir.
Birçok sefer en çaresiz sağlıksızların başvurduğu doğal şifa alanında, beşerler maddi ve manevi istismara son derece açık durumdadır. Hiçbir bilimsel temeli olmayan, yüzde yüz güzelleşme teziyle astronomik fiyatlara satılan ot karışımları yahut kelamda şifacılık uygulamaları, çaresiz sağlıksızların o periyotta en çok gereksinim duydukları iki olgu olan vakit ve parayı, onlardan zalimce çalmaktadır.

Tüm bu bilgiler kapsamında söylenebilecek yegâne şey, sağlıksızların kesinlikle, bilimsel ve etik bir tıbbi hizmet sunan, kâfi eğitime sahip uzmanlardan yardım almaları gerektiği olacaktır.

Holistik Tıp tedavisinde muvaffakiyet bahtı nedir?

Dünya Sıhhat Örgütü, sıhhati, yalnızca sağlıksızlık ve sakatlığın olmayışı değil, insanın, ruh, vücut, akıl ve toplumsal taraftan tam bir güzellik hali olarak tanımlamaktadır. Holistik tıp, tüm bu alanlarda bilinçlenme ve tedavi gayesini güder.

Holistik tıp, mevcut çağdaş ve klâsik tedavi seçeneklerini bir ortada kullanması nedeniyle, tedavide muvaffakiyet talihini çok önemli biçimde arttırır ve her şartta sağlıksızların ömür kalitesini yükseltir.

ÖZET

Holistik Tıp:

İnsanı ruhsal, bedensel, toplumsal ve ekolojik bütünlüğü ile ele alan,

Teşhis ve tedavide, çağdaş ve doğal tıbbın tüm imkanlarından yararlanan,

Tabiatın güzelleştirme gücüne dayanak olan ve yan etkisiz formüllere öncelik veren,

Tabiple sıhhatsiz ortasında dostluk ve itimada dayalı, eşit bir alaka kuran,

Sağlıksızyı tedavi sürecine etkin olarak dâhil eden ve eğiten,

Her insan farklı olduğu için, sağlıksızlığa değil sağlıksızya odaklanan bir tıp modelidir.

Holistik Tıp kapsamı içinde sunulan tedavi programları:

Morita ve Naikan Ruhsal Tedavileri

Akupunktur

Bitkisel Tıp

Homeopati

Hipnoterapi

Meditasyon

NLP- Ferdi Gelişim

Biyoenerjetik Terapiler (Qi-Gong, Cranio-Sacral)

Yararlanabilecek sağlıksızlık kümelerinden kimileri:

Ruhsal sağlıksızlıklar (depresyon, gerilim, panik atak, anksiyete, uykusuzluk)

Ağrılar (migren, kanser, romatizma, ameliyat sonrası ağrıları)

Nörolojik sağlıksızlıklar (MS, ALS, Parkinson)

Beden savunmasını güçlendirme (kanser, tekrarlayan enfeksiyonlar)

Makûs alışkanlıklar (sigara, alkol, uyuşturucu)

Alerjik tepkiler (astım, saman nezlesi, egzama)

Cilt problemleri (aşırı terleme, kaşıntı, ağız yaraları)

Mide-barsak sağlıksızlıkları (ülser, kolit, konstipasyon)

Bayan Sağlıksızlıkları (adet düzensizlikleri, kısırlık, menopoz)

Holistik Tıp, ruhsal ve bedensel pek çok sağlıksızlığın, çabucak her etabında, tedavi edici yahut sağlıksıznın ömür kalitesini arttırıcı tesire sahiptir.

Please follow and like us:
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir