<
<
<
<
Anne&BebekGenel Sağlık

Etkin tüberküloz sağlıksızlarında anksiyete ve depresyon birlikteliği

  • Bulut Çelik S, Can H, Aras Kılınç E, Önde M, Çelepkolu T, Altuntaş M. Faal tüberküloz sağlıksızlarında anksiyete ve depresyon birlikteliği. Smyrna Tıp Mecmuası 2012;2(1):34-40

Özet

Emel: Bu çalışma Batman Merkez Verem Savaş Dispanseri'ne başvuran faal tüberküloz olgularında depresyon ve anksiyetesıklığını saptamak emeliyle planlanmıştır.

Gereç ve metot: Çalışmaya yalnızca faal akciğer tüberkülozu olguları dahil edilmiş olup, akciğer dışı tüberküloz hadiseleri venüks olaylar dahil edilmemiştir. Olguların sosyodemografik özelliklerini saptamak için hazırlanmış bir anket ve SağlıksızneAnksiyete Depresyon Ölçeği, sağlıksızların dispansere müracaatları sırasında yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılmayı kabul eden 48 kişinin yaş ortalaması 29,73±15,68 (min:12-max:76) olup, %52,1'i (n:25) erkekti.Araştırmaya katılanların %20,8'inde (n:10) anksiyete, %50.0'sinde (n:24) depresyon saptanmıştır. Araştırmaya katılanların%72,9'unda (n:35) sağlıksızlık mühleti 2 aydan daha uzun, %14,5'inde (n:7) 1-2 ay, %12,5'inde (n:6) bir aydan daha kısaydı.Depresyon erkeklerde %48,0 (n:12) bayanlarda %52,2 (n:12), anksiyete erkeklerde %16,0 (n:4) bayanlarda %26,1 (n:6) sıklıktasaptanmıştır (sırası ile p:0.773 ve p:0.487).

Sonuç: Verem savaş dispanserlerinde tüberküloz nedeniyle takip edilen sağlıksızların büyük çoğunluğunun kronik sıhhatsiz olmalarınabağlı olarak, bu sağlıksızlarda depresyon ve anksiyete bozukluğunun gelişebileceğinin göz önünde bulundurulmasının gerekliolduğunu düşünmekteyiz.

Please follow and like us:
Etiketler

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/functions/media-functions.php on line 114

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/functions/media-functions.php on line 114

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir