<
<
<
<
Genel Sağlık

Erkek Cinsel Meselelerinin Ruhsal Tesiri

1.Yetiştirilme şartları ve klâsik erkek cinsel rolü:
Erkek çocuklarının yetiştirilirken erkek olmakla ilgili toplumsal olarak öğrendikleri şeylerin değerli bir kısmını her vakit seks isteyebilen ve sekse hazır olan bir seks makinesi olmak oluşturur. Erkekler bayanları ele geçirmek ve dileklerini doyurmak üzere eğitilirler ve cinsellikle sevgiyi ekseriyetle birbirinden ayırmak zorunda kalırlar. Erkekler cinsel münasebet kurdukları bayanlarla, hürmet duyulup evlenilecek bayanları birbirinden ayırma eğilimindedirler. Bir bayanı sevdiklerinde ve içselleştirdiklerinde ise onunla tutkulu bir cinsellik yaşama konusunda zorluk yaşarlar.

2.Geleneksel cinsel rolünün dışına çıkamamak:
Klasik erkek cinsel rolü, erkekleri eşleriyle genel bağlarında olduğu üzere cinsel ömürde da faal ve belirleyici olmaya iter. Ayrıyeten erkeğin her vakit seks yapabileceğini ve bayanı reddetmemesi gerektiğini düşündürür. Gerçekler bu türlü olmadığı için birçok erkek klâsik erkek rolünü oynamak için kendisini zorlar ve ortaya çıkan problemleri “başarısızlık” olarak algılar. Süratle gelişen “başarısızlık korkusu” ise performans anksiyetesine neden olduğu için cinsel problemlere neden olabilir. Cinsel münasebette maksat, bir şeyi başarmak değil, cinsel eşiyle doyumlu bir cinsel yaşama ulaşmaktır.

3.Negatif vücut imajı ve düşük benlik hürmeti:
Cinsel fonksiyon bozukluğu bir kere oturduğu vakit bunun bireyin kendilik algısı üzerine tesiri cinsel sorunun devamına yahut kötüleşmesine yol açabilir. Bir erkeğin erkeklik duygusu sertleşme problemiyle çökebilir ve bu türlü hislerle tetiklenen dert sertleşme zorluğunun devamına katkıda bulunabilir.

4.Edilgenlik, çekingenlik:
Kimi erken boşalma hadiselerinin, besbelli bir edilgenlik sorunu vardır. Kızgınlıklarını, öfkelerini çoklukla edilgen biçimlerde dışa vururlar. Rastgele bir şeyi reddetmek ve hayır demekte zorlukları olan bu şahıslar bunun yerine görünüşte kabul ettikleri şeyleri karşı tarafı hayal kırıklığına uğratacak şeyler yaparlar. Bu şahıslar ekseriyetle baskın ve bazen de erkeksi özellikleri olan bayanları eş olarak seçerler. Bir yandan onların her dediğine evet der ve boyun eğmiş üzere görünürken bir yandan da pasif dirençler gösterirler. Erken boşalma da bu pasif direnişin ve karşı tarafı hayal kırıklığına uğratmanın bir çeşididir.

5.Katı dini ve ahlaki inançlar:
Erkeklerde dini inançlar ve katı ahlaki görüşler cinsel isteği çok etkilemezler zira en katı dini ve ahlaki inanışlarda bile erkeğin cinsel istek ve haz duyması olağan ve beklenen bir durum olarak karşılanır. Lakin katı dini inançlar şahısta olabilecek farklı cinsel haz alma eğilimlerini engelleyerek uyarılma ve orgazm meselelerine yol açabilmektedir. Uyarılma ve orgazm zorluklarının devam ettiği birçok durumda da vakitle erken boşalma ve cinsel istek bozukluğu da gelişebilmektedir

6.Anne ile bağda sıkıntılar:
Anneye yönelik bilinçdışı aşk kişinin cinsel eşiyle alakasında çeşitli zorluklara yol açabilir. En kolay ve en yaygın tipinde sertleşme bozukluğu anneye bilinçdışı bir cinsel bağlılığın devamına dayanır.

7.Babayla bağlantıda problemler:
Katı ve cezalandırıcı babaları olan erkek çocuklarında cinsel haz almak bilinçdışında baba tarafından cezalandırılacağı endişelerine yol açabilmektedir.

8.Kişilik sıkıntıları:
Şizoid kişilik bozukluğu: Bebeklik devirlerinde anneleriyle yakın bir duygusal ve fizikî ilgi içinde olamamış erkeklerde bir bayanla cinsel yakınlık ve alaka isteği az olabilir. Bu şahıslar kendi başlarına cinsel etkinliklerde bulunabilmelerine rağmen bir eşle cinsel alaka isteği duymayabilirler.

Annelerine düşkünlük gösteren bağımlı erkekler eşleriyle ya da sevgilileriyle cinsel olmayan duygusal ve fizikî yakınlık kurabilmelerine ve bundan haz alabilmelerine rağmen cinsel münasebete girmek istemeyebilirler. Annelerine de eşlerine de bağımlı ve çok düşkün olan bu erkekler bağlantıda takviye ve şefkat arayışı içinde olup erişkinliğin gerektirdiği cinsel yakınlıktan kaçınırlar.

9.Cinsel kimlik ve yönelim problemleri:
Birtakım erkekler eşcinsel olmalarına rağmen bunun farkında olarak evlenir ya da bayanlarla bağlantı kurarlar. Etrafa karşı kamufle olma dileğiyle ya da aile üyelerinden gizleme maksadıyla bu biçim bir hayatı seçen bir erkek genç yaşlarda fizikî uyaranların ya fantezilerin yardımıyla bir bayanla cinsel ilgi kurabilirler. Eşleriyle sevişirken bir erkeği düşünerek orgazm olabilirler. Lakin bir mühlet sonra, bir bayanla cinsel ilgi sürdürme istekleri azalır ve ortadan kalkar. Bazen de eşcinsel bir erkek eşcinselliği kabul edilemez bulduğundan eşcinsel dileklerini bastırır ve bunların farkında olmaz ve eşcinsellik tersi tavırlar göstermek yanında sık sevgili değiştiren çapkın bir erkek üzere davranabilir. Fakat evlendiğinde bir müddet sonra ya da bir alakası uzun sürdüğünde cinsel isteğini yitirir. Bazen eşcinsel isteklerini kısmen doyuran durumlarda eşleriyle birlikte olabilirken, eşcinsel dileklerini uyarmayan durumlarda isteksizlik gösterebilirler. Eşinin oburuyla birlikte olduğu fantezileri kurmak, eşinin eski cinsel münasebetlerini anlattırmak, eşini diğer erkeklerle birlikte olduğu fantezileri kurmaya zorlamak bazen de eşini öteki bir erkekle birlikte olmaya zorlamak üzere hareketler eşcinsel dilekleri uyarabilen ve kısmen doyuran durumlardır.

Kimi erkeklerde ise eşcinsel yönelimler heteroseksüel bir ilgiyi engelleyebilecek ölçüde güçlü değildir lakin mesela erkeksi, güçlü, baskın bayanlarla olmak üzere zorunluluklar yaratabilir ya da bir bayanla yalnızca anal yoldan alaka kurabilmeye imkan tanıyabilir. Eşcinsel yönelimi net olan bir kişiyi heteroseksüel bir bağlantıda fonksiyon görmesini sağlamaya çalışmak uzun vadede faydasız olacağı üzere uygun bir yaklaşım da değildir.

10.Yetersiz, yanlış cinsel bilgiler, tabular, mitler, yanlış inanışlar:
Bir evvelki nesil ve akranlardan elde edilen cinsel bilgiler çoğunlukla eksik, yetersiz ve hatta çoğunlukla yanlıştır. Birçok hadisede cinsel bilgilendirme ergenlikte işitilmiş makûs latifeler yahut cinsel eğitimi aslında yetersiz olan öteki çocuklardan edinilmiştir. Eksik ve yetersiz cinsel bilgilenme tıpkı vakitte cinsel mitlere ve yanlış inanışlara inanmayı da kolaylaştırır.

11.Cinsel taciz ve travmalar:
Cinsel taciz ve travmalara maruz kalmış erkeklerde en sık rastlanan cinsel fonksiyon bozukluğu sertleşme bozukluğu ve istek bozukluğudur

12.Cinsel fobiler ve kaçınmalar:
Bayanlarda olduğu üzere erkeklerde de cinsel bağlantının kimi taraflarından rahatsızlık duyma kelam konusu olabilir. Birtakım erkekler eşlerinin kıllarından, cinsel organının kokusundan ya da bir sağlıksızlığı varsa akıntılardan rahatsızlık duyabilir ve bunlarla karşılaşmamak için cinsel yakınlıktan kaçınabilir.

13.Psikoseksüel gelişimin erken basamaklarında takılmalar:
Cinsel dürtünün çocukluk boyunca gelişimi cinsel organların egemenliğindeki olgun cinsel evreye gelinceye kadar birçok basamaktan geçer. Bu basamakların birindeki şiddetli bir takılma cinsel birleşmenin olmadığı cinsel aksiyonlarla tatmin arayışı yaratır ya da cinsel birleşme isteksizliğine, uyarılma ve orgazm problemlerine yol açabilir.

14.Maskelenmiş parafililer (Cinsel sapkınlıklar):
Hiçbir insanın cinsellikte arzuladığı şeyler öbür birinin birebiri değildir. Lakin günümüzde oburlarının cinsel tecrübeleri sinema, kitaplar üzere çeşitli yollardan öğrenildiğinden giderek insanların cinsel tecrübeleri birbirine daha çok benzemeye başlamaktadır. Birtakım beşerler kendi cinsel istekleri diğer olsa da gördüğü ve işittiği şeylerin ortalamasını olağan olarak kabul edip kendilerini buna uymaya zorlamaktadır. Halbuki cinsel sapkınlık olarak kabul edilen teşhircilik, röntgencilik, fetişizm, cinsel sadizm, cinsel mazohizm vb. üzere birçok eğilim bir çok bireyde vardır. Kişinin kendi özel isteklerinden kaçıp, olağan sandığı şekillere yönelmeleri cinsel hazlarını azaltır. Bu formda tekrarlanan ve doyum vermeyen cinsel tecrübeler bir müddet sonra cinsel isteği de azaltabilirler. Eşleriyle sevişmek yerine mastürbasyon yapan ya da pornografi izlemeyi tercih eden erkeklerin kimileri, kendi özel cinsel dileklerini eşlerine söyleyemeyen, onun yerine bu isteklerini fanteziler yoluyla ya da sinemalarda izleyerek doyurmaya çalışan kimselerdir. Kimi erkekler de kendi isteklerini sapıkça buldukları için, eşlerini buna ortak etmek istemezler ve isteklerini mastürbasyonla, sinema izleyerek ya da paralı ilgiler yoluyla doyurmaya çalışırlar.

Lakin birtakım insanlarda cinsel istek cinsel münasebetin tek bir bileşenine takılmıştır ve bir partnerle cinsel alakaya müsaade vermez. Kişi bu dileklerini bastırdığı için de ne parafilik yoldan ne de diğer yoldan bir cinsel bağlantı kurma isteği duymaz. Şayet bu çeşit eğilimler cinsel münasebete müsaade vermeyecek kadar güçlü değillerse, kişinin cinsel dileklerini fark etmesini ve cinsel hayatına dahil etmesini sağlayacak tedavi yaklaşımları faydalı olacaktır.

15.Evlilik çatışmaları:
Bayanlarda olduğu üzere erkekler de evlilik çatışmaları ve bağ problemlerine cinsel isteksizlikle cevap verebilirler. Bilhassa kızgınlık, kırgınlık hisleri eşle haz paylaşma isteğini azaltır. Bazen de evlilik sıkıntıları depresyona yahut tasa bozukluklarına yol açtığı için cinsel isteği de bozarlar.

Eşler ortasında besbelli bir geçimsizlik, öfke ve kızgınlık varsa ve bu sıkıntılar çözümlenemiyorsa çiftin rastgele bir üyesinde yahut ikisinde de cinsel fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir ya da diğer bir nedenle ortaya çıkan bir fonksiyon bozukluğunun devam etmesine yol açabilir.Birçok çift için cinsellik ile sevgi ve genel ahenk çok sıkı bir bağ içindedir ve bunların rastgele birindeki sorun başkalarına de yansır. Şayet partnerlerden biri başkasına karşı ilgisini kaybetmişse yahut gücenmişse tatminkar bir cinsel ilgi ekseriyetle sürdürülemez.

16.Eşe ilgi kaybı:
Partnerler ortasındaki çekicilik kaybı ekseriyetle cinsel fonksiyonlara yansır. Değişim bizatihi olabileceği üzere yaşlanma yahut fizikî değişikliklerle de (şişmanlık, sakatlayıcı ameliyat, makus hijyen) ortaya çıkabilir.Erkeklerin münasebetin ilerleyen periyotlarında eşlerini anne üzere görmeye başlamaları ya da fizikî görünümü değiştiği için eskisi kadar uyarıcı bulmamaları nedeniyle eşlerine yönelik cinsel istekleri azalabilmektedir. Bilhassa çocuk sahibi olduktan, yani eşleri genç bir bayan olmaktan çıkıp anne rolüne girdikten sonra eşlerine cinsel isteği azalan erkekler bazen genç bir delikanlı üzere ömür sürmeye başlarlar. Artık “anne” figürü olarak gördükleri eşlerine cinsel ilgileri azalır.

17.Yakınlık problemleri:
Önemli şizoid, narsisistik ve obsesif kişilik patolojisi olan bireylerde ilginin başlangıç devirlerine cinsel isteksizlik olmasa bile yakınlık ve bağlılık gelişmeye başladığı vakit bağlantıdan uzaklaşma dileklerinin bir yansıması olarak cinsel istekte de azalma ortaya çıkabilmektedir. Yakınlık problemleri istek bozukluğuna yol açabildiği üzere erkeklerdeki orgazm problemleri ve geç boşalmanın da en kıymetli nedenlerindendir.

18.Eşin cinsel tecrübe eksikliği:
Erkekler kültürün tesiriyle cinsel tecrübesi olmayan kızları eş olarak seçmek eğilimindedirler. Bu tecrübesizlik cinsel yakınlık sırasında nasıl davranılacağını bilememekten, yanıtsızlığa kadar çeşitli badireler yaratabilir. Erkekler bir yandan deneyimsiz bayanları seçerler fakat bir yandan da bilhassa kendi cinsel aktivitesinin uygun olduğunu görmek için eşinin etkileniyor olduğunu görmek isterler. Kendi erkekliğine duyduğu inanç eşine verebildiği cinsel hazla artıp azalabildiğinden, cevap vermeyen, cinsel ilgiye katılmayan bir bayan, kocasının alacağı doyumu azaltabilir. Her ne nedenden olursa olsun uzamış doyumsuzluklar sonunda cinsel isteğin de azalmasına yol açabilir.

19.Pasif, bağımlı eş:
Bayanların değerli bir kısmı cinsel alaka sırasında pasif ve hareketsiz kalırlar ya da sevişmeye çok az katılırlar. Erkeklerin değerli bir kısmı eşlerinin cinsel olarak çok faal olmasından rahatsız olabilirlerse de yeniden de eşlerini etkileyebildiklerini, uyarabildiklerini ve tatmin edebildiklerini görmek isterler. Eşin yanıtsızlığı erkeğin uyarılmasını ve isteğini aksatarak, sertleşme zorluklarına, erken boşalmaya ve isteksizliğe neden olabilir.

20.Partnerde cinsel fonksiyon bozukluğu:
Bayanın orgazm olamaması yahut bağ isteksizliği erkeğin erken boşalmasına yahut sertleşme problemlerine neden olabilir. Cinsel terapiyi kabul eden çiftlerin üçte birinde cinsel fonksiyon bozukluğu her iki partnerde birden görülür. Bazen vajinismusu olan bayanların eşlerinde cinsel birleşmeyi gerçekleştiremedikleri telaşıyla sertleşme bozukluğu gelişmektedir. Bu durumlarda bazen bayandaki sorun fark edilmediğinden yalnızca erkek tedavi edilmeye çalışılır ve bayan tedavi edilmediği için başarılı olunamaz.

21.Duygu ve davranışlar üzerindeki denetimini yitirme korkusu:
Erkeklerdeki boşalma güçlüklerindeki en kıymetli nedenlerden biridir. Obsesif karakterler hisler üzerindeki kontrolünü yitirme tasası ve denetimli olma uğraşları münasebetiyle orgazm olmakta zorlanabilirler. Narsistik karakterlerde ise bilhassa bir oburunun yanında denetimsiz olmanın yaratacağı “saygınlık” kaybı kaygısı, eşin yanında orgazmı engelleyebilir.

22.Bağımsızlığını ortaya koyma korkusu:
Bilhassa erken boşalma hadiselerinin bir kısmında eşini şad etme dertleri o derece ön planda olur ki kendi hazları ve istekleri için bir şey yapamaz ve talep edemezler. Eşlerini şad etme telaşında yaşadıkları başarısızlık ise başarısızlık ve yetersizlik hislerine sürüklenmelerine ve giderek sertleşmede zorluklar yaşamaya başlarlar.

23.Çocuk sahibi olmak istememek:
Seyrek görünse de bilhassa bağımlı ve sorumluluk almaktan kaçınan erkekler, çocuk sahibi olmanın getireceği yükümlülüklerden kaçınmak için cinsel münasebete girmekten kaçınabilirler.

24.Psikiyatrik rahatsızlıklar:
Bayanlarda olduğu üzere, depresyon başta olmak üzere birçok psikiyatrik rahatsızlık cinsel isteği azaltır ya da süreksiz bir mühlet ortadan kaldırır. Cinsel isteği olumsuz etkileyebilecek başka psikiyatrik rahatsızlıklar şunlardır: yaygın anksiyete bozukluğu, bilhassa cinsellikle ilgili olmak üzere obsesif-kompülsif bozukluk, travma sonrası gerilim bozukluğu, panik bozukluk, bilhassa korkunun ağır olduğu periyotlarda şizofreni üzere psikotik bozukluklar.

Cinsel istek azlığı psikiyatrik bir sağlıksızlığa ya da onun tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı ise, öncelikle sağlıksızlığın cinsel isteği etkilemeyen bir ilaçla tedavisi gerekir. Psikiyatrik rahatsızlık düzelme gösterdiği halde cinsel isteksizlik devam ediyorsa, cinsel terapi ya da probleme yönelik özel yaklaşımlar gerekebilir.

Bazen de tam bilakis cinsel fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak dert bozuklukları ve depresyon gelişebilmektedir. Sertleşme sorunu olan birçok erkek durumunu şöyle söz ederler: “insanların yüzüne bakamıyorum”, “sorunum muhakkak olur diye çok korkuyorum”, “kanser olsam bundan daha düzgün hiç değilse onurumla ölürüm”, “eğer sıkıntım düzelmezse intihar edeceğim”.

25.Stres ve ıstırap kaynağı olan hayat olayları:
Yas, ekonomik zahmetler, bir yakının sağlıksızlığı üzere bireyde meşakkat ve hüzün yaratan olaylar ya da hayati ehemmiyeti olan sıkıntılar cinsel isteği azaltabilirler. Bu durumda kişinin problemlerine yardımcı olacak, destekleyici tavırlar işe yarayabilir.

26.Yaşla yahut çekicilikle ilgili tasalar:
Erkekler cinsel çekiciliklerini yitirme kaygısı daha az duyarlar. Yine de kimi erkeklerde yaşlanmayla performanslarının azalmasıyla yüzleşmemek için cinsel alakadan kaçınma ve isteksizlik ortaya çıkabilmektedir. Orta yaşlı bir erkeğin sertleşme ve boşalma için daha fazla ihtara ihtiyaç duymasından gururu incinmesi cinsel isteği, akabinde da sertleşme meselesine yol açabilir. Öte yandan eklem sağlıksızlıkları, kalp damar sağlıksızlıkları, kanser ve öbür önemli sağlıksızlıklar cinsel fonksiyonları bozabilir. Depresyon, korku ve bunama (demans) üzere psikiyatrik bozukluklar daha sık görülebilir ve bunları tedavide kullanılan ilaçlar cinsel fonksiyonu bozabilir. Yaşlılıkla ilgili cinsel mitler ve yanlış inanışlar da cinsel fonksiyonları bozabilir.

27.Kadına yönelik agresyon/saldırganlık/öfke:
Erken boşalması olan kimi erkeklerin bir bayanı keyifli etmek yahut onu hayal kırıklığına uğratmak biçiminde çelişkileri vardır. Bir yandan eşlerine bağımlıdırlar bir yandan da eşlerine karşı öfkeleri vardır. Sevişme sırasında da bilinçdışı olarak erken boşalarak bayana haz vermek istemezler.

28.Gerçekdışı beklentiler:
Erkekler birbirlerinden ve pornografik materyallerden gerçek dışı birçok şey öğrenir. Kendi gerçeği ile yanlışsız zannettiği ortasındaki uyumsuzluk yetersizlik hislerine ve performans anksiyetesine yol açarak sertleşmeyi engelleyebilir.

29.Performans anksiyetesi:
Bu sağlıksızlar performans telaşları hasebiyle kendilerini cinsel tecrübeye bırakma zorluğu çekerler. Birçok alanda kendilerini çok eleştiren ve davranışlarını performans açısından yargılayan kimselerdir. Öte yandan performans anksiyetesi cinsel fonksiyon bozukluklarının sürmesinde en değerli etkenlerden biridir. Birkaç kere sertleşme zorluğu yaşayan bir erkek artık her sevişmesinde sertleşme olup olmayacağını merak etmeye başlar ve bu korku sertleşmeyi daha da bozar ya da direkt pürüzler. Keza erken boşalması olan erkeklerde de “gene erken boşalacak mıyım?” telaşı boşalmayı çabuklaştırır.

30.Hamilelik ve doğum:
Eşin gebe kalması ya da doğum yapması çözümlenmemiş odipal sorunu olan bir erkekte eşin anneyi sembolize etmesini tetikler ya da arttırabilir ve ortaya çıkan çatışma sertleşme problemlerine yol açabilir.

31.Aldatılma yahut eşin sadakatinden kuşkulanma:
Aldatılma, öfke, kızgınlık yanında yetersizlik telaşlarını da harekete geçirerek sertleşme problemine neden olabilir. Bazen gerçek olmadığı halde eşinin diğerleriyle ilgilendiğini ya da alakası olduğunu düşünmek şahısta yetersizlik hislerine, öfkeye ya da cinsel hazzın paylaşılmasını istememeye neden olarak sertleşme problemine yol açabilir.

32.Cinsel organlardan iğrenme yahut hoşlanmama:
Bayanlarda daha sık görülmesine rağmen kimi erkekler kendi cinsel organlarından yahut eşlerinin cinsel organından tiksinti duyabilirler. Birtakım erkekler eşlerinin beden salgılarından yahut bunların kokularından rahatsızlık duyarlar.

33.Bedensel (organik) sağlıksızlıklara tepki:
Birçok sağlıksızlık ya da sağlıksızlığın yarattığı durum yahut tedavi biçimlerine karşı gelişen ruhsal tepkiler cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olabilmektedir. Bunların başında kanserler, üreme sistemi ve idrar yolları sağlıksızlıkları ve ameliyatlarla öteki önemli sağlıksızlıklar gelir. Kanser; fonksiyon kaybı, çaresizlik, ümitsizlik, suçluluk, vefat korkusu, ağrı telaşı ve bağımlılık kaygıları uyandırır. AIDS’le ilgili inanışlar HIV olumlu bireylerde suçluluk hislerinin daha da fazla olmasına ve cinsel hayattan daha fazla kaçınmaya neden olur. Hayatı tehdit eden krizlerde tüm zihinsel güç ve bu ortada cinsel güç de ömrü sürdürme gücünün buyruğuna verilir.

34.Eşler ortasındaki zayıf bağlantı:
Cinsel fonksiyon bozukluğu gelişen birçok çift cinsel ilgilerini konuşamamaktadır. Böylece partnerler hem cinsel gereksinimlerini ve dertlerini söz edemezler hem de her biri karşısındakinin fikir ve hissini kestirim etmeye çalışır. Bu tıp iddialar önemli yanlış anlamalara yol açabilir ve cinsel zorlukları daha da arttırabilir.

35.Suçluluk hisleri:
Çeşitli nedenlerden kaynaklanan suçluluk hisleri cinsel fonksiyonları etkileyebilir. Aile içi üyelere duyulmuş dileklerle ilgili suçluluk hisleri olabileceği üzere, öteki biriyle kapalı bir bağlantıdan, öteki birine ilgi duymaktan kaynaklanan yahut eşe karşı ilgisizlik ihmal üzere nedenlerle de olabilir. Erotik hazzı yaşamak bu nedenle imkansız olabilir. Suçluluk cinsel fonksiyon bozukluğunun partner üzerinde algılanan tesirleri nedeniyle de hissedilebilir.

36.Kısıtlı ön sevişme:
Sertleşmeyi sürdürememe yahut erken boşalma kaygısı olan erkeklerde süratli cinsel ilgi sık görülür. Fakat süratli ve telaşla yapılan alakanın gerisinde yatan endişe devam eder ve bu mecburî bir hale gelebilir.

37.Tecrübesizlik:
Erken boşalma olaylarında en değerli neden boşalma denetiminin öğrenilmemiş olmasıdır. Erkekler cinsel ömürlerinin başında boşalmayı denetim etmeyi bilmezler. Üstelik çok heyecan, telaş üzere faktörler yanında acelecilik, yakalanma kaygısı, uygunsuz ortamlar (asansör , park , bahçe veya genelev gibi) boşalma denetiminin öğrenilmesini zorlaştırır. Kişinin cinsel tecrübesi arttıkça ve rahatladıkça boşalmayı denetim etmeyi öğrenebilir lakin cinsel deneyimi artan her erkek boşalmayı denetim etmeyi öğrenemez ve bu şahıslar ileride erken boşalma sorunu yaşarlar.

38.Eşini mutlu edememe tasası:
Çocukluklarında anneleri, erişkinliklerinde eşlerini tatmin edemedikleri tasaları olan birtakım şahıslarda daima bayanın memnuniyetini takip etme, reaksiyonlarını izleme tavrı gözlenir. Cinsel alaka sırasında da eşlerinin tatmini ile çok meşguliyet münasebetiyle uyguladıkları boşalma yasağı haz almayı ve orgazmı engelleyebilir.

Please follow and like us:
Pin Share
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir