<
<
<
<
Genel Sağlık

Çocuklarımızı İhmal Ediyor Muyuz?

Çocuklara yönelik ihmal ve istismar gerçeği geçmişten günümüze değerli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünyada ve bizim ülkemizde de görülebilen bu sorun, çocukların ruh sıhhatine büyük ölçüde ziyan vermekte ve ömür uzunluğu tesirini gösterecek ruhsal problemler yaşamalarına neden olmaktadır. Bilhassa erken çocukluk periyodunda yaşanan ihmal durumları en az istismar kadar çocuklar üzerinde hasar bırakabilmektedir.

Dünya Sıhhat Örgütü, çocuk ihmalini çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin çocuğun eğitim, sıhhat, barınma, beslenme ve inançlı ortamın sağlanması üzere temel gereksinimlerini sağlayamaması yahut bu gereksinimleri dikkate almaması halinde tanımlamakta; çocuk istismarını ise bir yetişkin tarafından bilerek yahut bilmeyerek çocuğa yaptığı fizikî, duygusal yahut cinsel ziyan olarak açıklamaktadır. Varlıklı ailelerde çocuk ihmallerinin nedenlerine baktığımızda ekseriyetle parçalanmış aile yapılarının, ebeveyn çatışmalarının, ilgisizliğin, tavır farklılıklarının, alkol yahut unsur bağımlılıklarının, sıhhat sorunlarının yahut ruhsal rahatsızlıklarının bu durumu tetiklediğini gözlemlemekteyiz.

Maddi geliri düşük olan aileler çok çalışarak hayatlarını geçindirmeye çalışmakta, bu güç şartlar çocuklarından uzak kalmalarına ve onlarla geçirdikleri vaktin azalmasına yol açmaktadır. Varlıklı ailelerin sosyo-ekonomik seviyesi, düşük gelirli ailelerden farklı görünse de çocukların yaşadığı zorluklar benzerlik göstermektedir. Maddi imkânları yüksek, iş hayatı ağır ya da kendi özel hayatına öncelik veren ebeveynler çocuklarının muhtaçlık duyduğu ilgiyi, sevgiyi, şefkati ve korunmayı bakıcıya ya da çalışana devrederek onların duygusal manada zorluk yaşamalarına neden olmaktadırlar.

Bilhassa meskenin içinde var olan lakin duygusal manada aralıklı durabilen, çocuğuna sevgisini cömert armağanlarla vermeye çalışan ebeveynlerin çocuklarında yalnızlık, içine kapanma, bağlantı sorunları, okul muvaffakiyetinde düşüş görülebilmekte, çok ihmal durumlarında ise depresif bozukluklar, kendine ziyan verme ve intihar fikri üzere riskli davranışlar gözlemlenebilmektedir. Yalnızca duygusal değil fizikî şiddete maruz kalmış çocuklarda ise yeme ve uyku bozuklukları, endişeler ve öfke patlamaları da yaşanabilmektedir. Tıpkı biçimde çocuklarının olumsuz davranışlarını görmezden gelen, saldırganlık yahut öfke denetimi üzere tavırlarını olağan bulan, çocuğunun alkol yahut sigara kullanmasına onay veren çok müsaade verici ebeveynlerin çocuklarında etrafına karşı aşağılama, küçük düşürme, alaylı konuşma, lakap takma, eleştirme, unsur bağımlılığı ve hata sürece üzere eğilimler görülebilmektedir.

Çocukların sağlıklı bireyler olarak hayatlarını idame ettirebilmeleri, gelecekteki yaşantılarını sağlam temeller üzerine inşa edebilmeleri, kendilerini inançta hissedebilmeleri çok değerlidir. Bu nedenle, varlıklı ailelerin çocuklara yönelik ihmal durumlarını fark edebilmeleri, bu vaziyeti önlemeye yönelik tahlil üretebilmeleri epey mühimdir. Çocuklarına karşı dürüst ve içten davranabilmeleri, muhtaçlık duyduklarında yanlarında olabilmeleri, ne olursa olsun sakin kalabilmeleri, kendilerini söz etmeleri konusunda cesaretlendirmeleri, fikirlerinin ciddiye alındığını hissetmeleri çok değerlidir. Daima akıl vermekten, eleştirel yahut cezalandırıcı yaklaşımlardan kaçınmaları, sonları ihlal etmelerine müsaade etmeden onlara karşı daha anlayışlı ve sabırlı davranmaları onlarla tesirli irtibat kurmalarına yol açacaktır. Ayrıyeten, bu süreçte uzman dayanağı almaları bu devri daha sağlıklı geçirmelerine, aile dinamiklerini güzelleştirmelerine yardımcı olacaktır.

<br>

Please follow and like us:
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir