<
<
<
<
Diş Sağlığı

ÇOCUK ve ERGENLERDE ALKOL HUSUS BAĞIMLILIĞI

Bağımlığın tarifi nedir?

Bağımlılık sendromu tarifi birinci defa alkol için yapılmış ve Alkol Bağımlılığı Sendromu (ABS) olarak tanımlanmıştır. Sendromun tarifi yapılmış 6 başka elemanı vardır. Bunların her birinin bağımlılık süreci içinde farklı bir kıymet ve tesire sahip olduğu kabul edilmektedir. Sendromu oluşturan elemanlardan her birinin kişisel ve kültürel etmenlerle değişik bir görünüme bürünebileceği gerçeği de akılda tutulmalıdır.

Bağımlılığın ana yapıları nelerdir?

 1. Unsura Toleransın Artması :Toleransın görünümü ya unsurun tekrarlayan dozlarla kullanımına karşın ortaya çıkan tesirin beklenenden / her zamankinden daha az olması ya da her zamanki “aynı etki”nin sağlanabilmesi için hususun daha yüksek ölçüde tüketilmesi gereği biçiminde olur.

 2. Tekrarlayan Kesilme Belirtileri : Bu olgu bir evvelkiyle yakından irtibatlıdır. Ekseriyetle unsurun yokluğunu ve/ yahut her zamanki dozun altında bir dozun alındığı periyodu izleyerek ve ona bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kesilme belirtilerinin ortaya çıkışındaki zamanlama ve belirtilerin şiddeti, kullanılan unsura / bağımlılık tipine bağlıdır.

 3. Unsurun Dürtüsel Alımı Ve Öznel Farkında Oluşluk : Zihinsel olarak birey, kullandığı husus ile ağır bir meşguliyet halinde olup, hususun onun ruhsallığında yol açtığı değişiklikleri düşünmekte giderek hızlanan bir halde hususun teminine yönelmektedir.

 4. Unsur Arama Davranışının Yoğunluğu: Bağımlılığın gelişmesini takiben, birey için yalnızca ilgili hususun temin edilmesi/edilebilmesi bile tek başına özgül ve değerli bir mana söz etmektedir. Günlük davranış repertuarı giderek azalmış ve birinci planda “madde kullanma” davranışı olmak üzere birkaç davranışa indirgenmiştir. Bu daralma ve sınırlanmaya bağlı olarak kişisel ve toplumsal sorumluluklar, roller, ödevler vb. ikinci, üçüncü vs. plana itilmek zorunda kalmıştır.

 5. Kesilme Belirtilerinin Iyilettirilmesi/Önlenmesi : Kesilme belirtileri ile bir sefer “tanışan” birey, sonraki adımda bunların maddeyi kullanmak suretiyle nasıl değiştiğini ve etkilendiğini öğrenmektedir. Bu öğrenmeye bağlı olarak, kesilmeyi etkileyen/değiştiren davranış yerleşik hale gelerek, bir davranış kalıbı olarak kesilmenin denetlenmesinde kullanılır olmaktadır. Örneğin ileri alkol bağımlıları, biraz az içmek değerine da olsa sonraki sabah için uygun bir ölçüsü ayırmaktadırlar.

 6. Unsur Kullanım Repertuarının Daralması : Bağımlılığının ilerlemesiyle unsur kullanma davranışı günlük davranış repertuarı içinde giderek daha da “stereotipik” hale gelmektedir. Bunun en bilinen örneği alkol tipi bağımlılıkta gözlenmektedir. Toplumsal içici için alkol kullanma davranışının vakit açısından bir düzensizliği vardır. Bazan bir kokteylden başkasına, bazan birkaç gün üstüste içme biçiminde, bazan da zaten oluşan uzun ortalar ile içmektedir. Meğer bağımlılığa hakikat gelişen içme biçiminde, içme davranışı haftalık / günlük tekrarlara dönüşmek suretiyle stereotipik bir hal alarak adeta muhakkak, vilayetle de tekrarlanan “günlük aktivite” görünümündedir. İçme davranışı gün içinde vakitle hudutlu ve şaşmayan bir rutin halindedir.

 7. Ülkemizde çocuk ve ergenlerde en çok kullanılan uyuşturucu unsurlar nelerdir?

Ülkemizde yapılan bütün çalışmalar en sık olarak kullanılan uyuşturucu unsurun esrar olduğunu göstermektedir. Esrar bilhassa ruhsal bağımlılık yapabilen bir unsurdur. Lakin bağımlılık potansiyeli öteki hususlar ile karşılaştırıldığı vakit daha düşüktür. Ülkemizde çeşitli bölgelerde klâsik olarak esrar kullanımı olduğu .bilinmektedir. Öte yandan esrar hakkında bağımlılık yapmadığına ait yaygın bir kanı vardır. Oluşturduğu fizikî tesirler başkalarına nazaran daha geç ortaya çıkmakta ve daha düşük oranda ziyan vermektedir. Bu nedenle esrarın gençler ortasında daha korkusuzca kullanıldığı düşünülebilir. Halbuki üstte belirtildiği üzere esrar fizikî değil lakin ruhsal bağımlılık yapabilen bir husustur. Son yıllarda bilhassa bölgemizde sentetik esrar (bonzai, jameka) kullanımı artış göstermektedir. Bu unsurlar esrarın bağımlılık özellikleri gösterdiği üzere sentetik yapılarından ötürü hayati tehlikeye varacak noktada bedene ziyan vermektedir.

İkinci sırada en sık olarak kullanılan uyuşturucu husus, uçucular ismi altında toplayabileceğimiz unsurlardır. Bunlar ortasında Bally, UHU üzere yapıştırıcılar, Tiner üzere çözücüler ve akaryakıt, gaz üzere uçucu hususları sayabiliriz. Uçucu hususlar içinde bilhassa Tiner ve Bally en sık kullanılanlardır. Bunlar çok çarçabuk her yerde bulunabilmekte ve isteyen herkes tarafından satın alınabilmektedir. Bu unsurlar küçük yaşlarda kullanılmaya başlanılan hususlardır. Beyin üstüne direkt toksik tesirleri olması nedeni ile, küçük yaşlarda kullanılması sonucu çok önemli sonuçlar ortaya çıkabilir.

Sentetik uyuşturucular ismi altında toplanan hususlardan ecstasy (metamfetamin) kullanımı ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Ecstasy bilhassa ekonomik durumu daha uygun olan toplumsal kesitlerde, cümbüş emeli ile kullanılmaktadır. Bu husus hayli yüksek fiyatlar ile satılmaktadır. Tüm dünyada uzun yıllardır kullanılan bir husus olan LSD kullanımı ülkemizde çok yaygın değildir. Lakin muhakkak kimi kısımlarda bilhassa deneme emeli ile kullanılmaktadır. Temin edilmesi hayli zordur.

Sıklıkla kullanılan öbür uyuşturucu unsurlar sırası ile eroin ve kokaindir. Hayatları boyunca en az bir kere eroin kullanan öğrencilerin oranı %0.8 olarak saptanmıştır (?). Eroin ülkemizde en yaygın kullanılan “hard drug” özelliğini taşımaktadır. Başka ülkeler ile karşılaştırıldığında yaygınlık oranı çok daha düşük olmakla birlikte eroin kullanımı kişi ve toplum için hayli önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Zira eroinin bağımlılık yapan tesiri çok yüksektir. Kısa mühlet içinde kişi bağımlı hale gelebilmektedir. Bu nedenle bir kere denemek için kullanımı bile tehlikeler yaratabilmektedir. Eroin bağımlılığının tedavisi epeyce güçtür. Bağımlılarının topluma getirdiği yük yüksektir. Öteki bağımlılık potansiyeli yüksek olan hususlar ile karşılaştırıldığında eroinin fiyatı ülkemizde epey düşüktür.

Unsur bağımlılığına yol açan risk faktörleri nelerdir?

Cinsiyet: Yapılan tüm çalışmalarda erkeklerin daha çok husus kullandıkları görülmektedir

Sosyoekonomik durum:Dünyada yapılan çalışmalar uyuşturucu unsur bağımlılığının daha çok fakir bölümlerde olduğunu göstermektedir. Daha yüksek sosyoekonomik seviyede kullanım oranlarının düştüğü belirtilmiştir. Fakat bilhassa uyarıcı olarak nitelenen unsurlar ve cümbüş maksatlı kullanılan sentetik unsurlar yüksek sosyoekonomik sınıf tarafından kullanılmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmaların çoğunluğu toplumun çeşitli kesitlerini yansıtmaktan uzaktır.

Aile:Ailenin ve aile özelliklerinin uyuşturucu kullanımdaki kıymeti küçümsenemez. Bilhassa başka yaşayan, boşanmış aile çocuklarında, aile içi irtibatın bozuk olduğu ortamlarda husus kullanımının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Unsur kullanan şahısların babalarında daha sıklıkla ağır alkol ya da husus kullanımı saptanmıştır.

Psikiyatrik sağlıksızlık: Husus kullanımı öncesinde bilhassa Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Davranış Bozuklukları, Depresyon ve Özgüven meseleleri unsur kullanımı ve bağımlılığa taban hazırlamaktadır.

Okul başarısı: Husus kullanan öğrencilerin okul başarılan daha düşük olarak bulunmuştur. Birebir formda okul devamsızlıkları da daha fazladır. Fakat burada iki türlü yorum yapılabilir. Birincisi, unsur kullanımının okul muvaffakiyetini düşürdüğü, ikincisi ise okula devamı ve okul başarısı düşük öğrencilerde husus kullanımının yüksek olduğu biçiminde yorumlanabilir. Her ikisi de bu durumu etkiliyor üzere görülmektedir.

Husus Kullanımından Uzak Tutacak Faktörler Nelerdir?

Güçlü ve olumlu aile bağları, Ebeveynlerin çocuklarının arkadaşları ve neler yaptıklarından haberdar olması, Aile içi kuralların açık olması ve herkesin bunlara uyması, Ebeveynlerin çocuklarının ömürlerine ilgili olmaları, Okulda başarılı olma, Okul, kulüpler üzere kurumlarla kurulmuş güçlü bir bağ, Uyuşturucu kullanımı ile ilgili hakikat bilgilenme yapılması gelir.

Aileler hangi durumlarda çocuklarından şüphelenmelidir?

Uyuşturucu unsur kullanmaya başlayan gençlerde birinci gözlenen değişiklik etraflarında yapmış oldukları değişikliklerdir. Eski arkadaşlıkların yerini yeni arkadaşlar alır. Çoklukla okul içerisinde maddeyi rahatlıkla bulabileceği bireylerle arkadaşlık etmeye başlar. Duygusal olarak değişkendir. Kimi vakit sevinçli, kimi vakit öfkeli ve huzursuz olabilir. Daha evvel okulda çok güzel muvaffakiyet gösteren bir öğrenci iken başarısı düşük bir öğrenci haline gelmiş olabilir. . Meskende iken tek başına kalmaya başlamıştır. Odasının kapısını kilitleyip hiç dışarı çıkmak istemez. Aile ile olan münasebetlerini mümkün olduğunca kısıtlı tutmaya başlar, meskende daha az vakit geçirmek ister. Her zamankinden fazla para harcamaya başlar. Kendine olan bakımı azalmıştır. Sonluluk, gerginlik ve bireyler ortası ilgilerde meseleler yaşanmaya başlar. Dalgınlık ve dikkatsizlik artar.

Husus kullanımında ailelerin genel tavırları neler olmalıdır?

 1. Çevreyi Değiştirin: Yakınlarınızın unsur, alkol kullanılan ortamlardabulunması tekrar kullanma isteğinin ortaya çıkmasına ve kaymaya sebep olabilir. Ortam değişikliği, hatırlatıcılardan uzak kalmak ismine faydalı olabilir.

 2. Olumlu Yanlarını Destekleyin: Ödüllendirilen, takdir edilen davranışların gelecekte tekrar edilme mümkünlüğü daha yüksektir. Onları motive etmek ismine olumlu yanlarını takdir edin.

 3. Sonlarınızı Belirleyin: Aile içi ilgilerde ve ebeveyn-çocuk ortasındaki bağlarda hudutların net olması meçhullüğü azaltır ve uyuşmazlıkları ortadan kaldırmamıza yardımcı olur

 4. Onların Seçimlerine Müsaade Verin: Konulan kuralların devamlılığını sağlamanın bir öbür yolu da seçenek sunmaktır.

 5. Sorumluluk Verin.

 6. Sağlıklı İrtibat Kurun.

 7. Çocuğunuzla Tartışmaktan Kaçınmayın: Tartışma ve çatışma çoklukla kaçınılması gereken bir durum olarak görülür. Çatışma bir kusurun değil, üstesinden gelinmesi gereken bir durumun habercisidir. Yeni öğrenmelere ve alakayı geliştirmeye imkan sağlar. Tahminen de ailede gerekli olan değişim için fırsat sunar.

hasta yatagi kiralama

Please follow and like us:
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir