<
<
<
<
Genel Sağlık

Çocuğunuzla Nasıl Tesirli Bağlantı Kurabilirsiniz

Şu unutulmamalıdır ki, bir öğrencinin başarılı olabilmesi için öncelikli olarak ruhsal açıdan sağlıklı olması gerekir. Ayrıyeten dikkat ve konsantrasyon sorunu yaşamamaları gerekmektedir.

Sebepleri sıralamak gerekirse;

a)Dikkat Eksikliği: çok telaş sonucu oluşabileceği üzere, bazen de başlı başına bir bozukluk olarak karşımıza çıkabilir. Bu çocuklar çok telaşları olmadığı halde konsantre olmakta, dikkatini bir bahse odaklamakta zahmet çekebilir. Aslında küçüklük yaşlardan itibaren var olsa da imtihan devirleri üzere ağır çalışma devirlerde daha bariz olarak kendini gösterebilir. Bu durumda beynin dikkatle ilgili kısımlarında fonksiyonel bir sorun vardır. Tıbbi olarak tedavisi mümkündür.

b)Depresyon: mutsuzluk, karamsarlık, çabuk ağlama, uyku düzensizlikleri, iştahsızlık, sonluluk, kendine güvensizlik olarak kendini gösterir. Çocuğun eski sevincinin kalmadığı göze çarpar. Çocuğun akademik başarısı ve motivasyonu giderek düşer. Bu tip çocukların gözden kaçırılmaması ve tedavi alması çok değerlidir.

c)Özgül Öğrenme Zahmeti: Birtakım çocukların zekâsı çok yeterli bile olsa aşikâr alanlarda (okuma, yazma, matematik vs.) beklendiği seviyede muvaffakiyet gösterememektedir. Bu üzere durumlarda “özgül öğrenme güçlüğü” olabileceğinden şüphelenilip çocuğun aşikâr testlerden geçirilip teşhis konulması kıymetlidir. Sıklıkla dikkat eksikliği eşlik eder.

Çocuklarda görülen yaygın gelişimsel bozukluklar:

a)Asperger Sendromu: Çocuklarda toplumsal münasebet ve irtibat bozuklukları dikkat çeker. Bu çocuklar genelde dar bir ilgi alanına sahip olurlar yani, çok hudutlu bir hususta çok derin bilgileri olabilmektedir. Otistik çocuklardan farklı olarak bu çocuklar olağan vaktinde konuşmaya başlarlar. Çok bilgiç bir halleri olabilmektedir. Bilhassa ince motor marifetleri gerektiren el faaliyetlerinde zorluklar yaşayabilmektedirler. El-kol hareketlerini, mimiklerini ve beden lisanlarını kullanmakta sorun yaşarlar. Bu çocuklar olağan ya da üstün zekâya sahiptir. Mekanik oyuncaklara düşkün olurlar. Davranış problemleri yaşamaları mümkündür.

b)Çocukluğun Dezingratif (dil, toplumsal fonksiyon, motor marifetleri gelişimi) Bozukluğu: Bu çocuklar doğumdan sonra en az iki yıl olağan bir gelişim gösterirler. Bozukluk sıklıkla 3-4 yaşları ortasında ortaya çıkar. Bu teşhisin konabilmesi için belirtilerin 10 yaşından evvel gelişmiş olması gerekir. Belirtileri birinci olarak, hareketlilikte artış, huzursuzluk, dert ve daha evvel kazanılmış olan (konuşma vb.) hünerlerinin kaybı sayılabilir.

c)Rett (beyinsel gelişim bozukluğu)Sendromu: sadece kız çocuklarında görüldüğü düşünülmektedir. Çocuk olağan doğar ve birinci beş ay olağan bir gelişim gösterir lakin daha sonra bebeğin başının büyümesi giderek durur ve baş çapında küçülme görülür. Rett sendromu olan çocuklar, ellerini aşikâr bir hedefe yönelik olarak kullanamazlar, bilakis ellerde stereotipik (kaşıma-döndürme vb.) hareketler hâkimdir. Birinci bir yıl içinde toplumsal irtibatları bozulur, yürümeyi öğrenseler de, ileriki yaşlarda bu beceriyi de kaybederler. Konuşma ise; gelişmez ya da gecikir.

Please follow and like us:
Pin Share
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir