<
<
<
<
Anne&BebekGenel Sağlık

Anestezi ağır bakım ünitesinde tedavi gören zehirlenme olgularının kıymetlendirilmesi

Doğan S, Can H, İstekli M, Alaygut E, Turan M. Anestezi Ağır Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Zehirlenme Olgularının Kıymetlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2010;20(1):25-28

HEDEF: Çalışmamızın gayesi anestezi ağır bakım ünitesinde (AYBÜ) yatan zehirlenme olgularını; demografik özellikler, zehirlenme çeşidi, tedavi sonuçları açısından incelemektir.

GEREÇ VE METOT: 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri ortasında zehirlenme tanısı ile AYBÜ'de yatarak tedavi gören 112 sağlıksıznın evrakı geriye dönük olarak tarandı. Sağlıksızların yaşı, cinsiyeti, yattığı gün sayısı, APACHİ II skoru, zehirlenme çeşidi (ilaç zehirlenmesi, organofosfatlı insektisitler, besin zehirlenmesi, toksik gazlar, alkol, diğer), zehirlenme hali (özkıyım gayesiyle, kaza ile ve alkol), tedavi sonucu (şifa ile, durumunda değişiklik olmadan, tedavi reddi, sağlıksızne içi öbür kliniğe sevk, diğer sağlıksızneye sevk, ölüm) incelendi.

BULGULAR: 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri ortasında 24 aylık müddette AYBÜ'de toplam 2098 sıhhatsiz izlenmiş olup, olguların 112'sinin (% 5,3) zehirlenme olduğu bulundu. Zehirlenme olgularının 60'ı (%53,6) bayan, 52'si (%46,4) erkek; yaş ortalaması 33,94±17,58 (15-81) olarak bulundu. Olguların 90'ının (%80,4) özkıyım, 17'sinin (%15,2) kaza, 5'inin (%4,5) alkol alımı sonrası zehirlenme teşhisleri ile AYBÜ' ye yatırıldığı bulundu. AYBÜ'de izlenen olguların 34'ü (%30,4) şifa ile, 9'u (%8) durumunda değişiklik olmadan meskenine gönderildi. 4 (%3,6) olgunun tedaviyi reddederek kendi isteği ile sağlıksızneden ayrıldığı, 52 (%46,4) olgunun birinci tedavilerinin akabinde sağlıksızne içi öteki kliniğe, 2 (%1,8) olgunun ileri tetkik ve tedavi emeliyle öteki sağlıksızneye sevk edildiği ve 11 olgunun ise (%9,8) kaybedildiği saptandı.

SONUÇ: 24 aylık müddette AYBÜ'de izlenen 2098 olgunun % 5,3'ünü zehirlenme olguları oluşturdu. Özkıyım hedefi ile ilaç alımının en sık görülen zehirlenme biçimi olduğu tespit edildi. 15-24 ortası bayan olgularda zehirlenme daha çok olduğu belirlendi. İlaç zehirlenmeleri ortasında en sık çoğul ilaç ve antidepresan içimi yer aldı. Genel vefat oranı %9,8 olarak bulundu.

Anahtar sözcükler: Anestezi ağır bakım servisi, Özkıyım, Zehirlenme

Please follow and like us:
Etiketler

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/functions/media-functions.php on line 114

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 340

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bekirsoy/saglikoji.com/wp-content/themes/jannah/framework/functions/media-functions.php on line 114

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir